Generalforsamlig 2016.

Referat Generalforsamling DRCMU 2016
Skrevet af Christer Rasmussen
Fredag, 13. maj 2016 11:33
Referat Generalforsamling DRCMU 2016

 1. DeltagereBestyrelse:Formand: Jan LarsenKasserer/Off-road: Christer RasmussenOn-road: Jens Otto Frederiksen

  Revisor: Bjarne Callesen

  Klubber:

  Odense: Ulrich Rasmussen

  Tinglev: Kim Hansen & Bjarne Callesen

  Vejle: Rene Hougaard

  Skanderborg: Kristian Dalgaard & Emil Tranberg

  Randers: Gert Koue & Mogens Pedersen

  Sommersted: Kim Nielsen & Freddy Nielsen

  Hobro: Niels Laursen

  RC Royal: Rene Meng & Brian Kjærulf

  RC Kongen: Christer Rasmussen

  Viborg: Fuldmagt ved Ulrich Rasmussen

  Djurs: Fuldmagt ved Emil Tranberg

   

 2. DirigentJan Larsen 
 3. ReferentChrister Rasmussen 
 4. Formandens BeretningTilfredsstillende deltager antal i både off-road og on-road,On-road:Gennemsnit på ca. 40 deltagere, klar linje i afvikling med samme løbsleder, udfordring med mange deltagere i Tinglev, udfordring med Stock/Begynder klasse hvem der må deltage, det tales meget om at folk skal flytte klasse, der overvejes præmier ved evt. lodtrækning. Vi skal også passe på hvad DRCMU står for, der er ved at være mange deltagere der ikke har en daglig tilknytning til en DRCMU klub, og ved hvad Unionen står for og hvordan den fungere.Off-road:

   

 5. RegnskabVedtagetAfklaring omkring manglende udgift til off-road pokaler, kontorartikler evt. en forsvundet toner, løbsafgift afklaring om hvordan on-road og off-road har genereret lige mange penge, da on-road har flere deltagere, grundet 7 off-road løb mod 6 on-road. 
 6. Optagelse af nye klubberIngen nye klubber 
 7. Behandling af indkomne forslag1. Vægt i off-road rettes.2. Schumacher nye mini pin, klar skrives at alle 3 modeller er tilladt.3. Brug af flere biler. Udvalget tager forslaget og kommentarene til efterretning, og tager en beslutning.4. Alle løb tællende, ingen opbakning for forslaget.

  5. Aldersgrænse i modified, forslaget blev debatteret, der er nogle udfordringe med yngre deltagerer, men der er ikke stemning for et fast regel omkring aldersgrænse, klubberne og forældre til yngre deltagerer, opfordres til på en positiv måde lære børnene hvordan man håndtere at der er andre biler på banen.

  6. Online streaming af ved alle løb, DRCMU kigger på det.

  7. Heat inddelt træning lørdag, det er op til klubberne hvordan de ønsker at afvikle træning.

   

 8. Valg til bestyrelseFormand: Kim Nielsen blev valgt indOn-road: Jens Otto Frederiksen blev genvalgtOff-road: Christer Rasmussen blev genvalgtKasserer: Christer Rasmussen blev genvalgt

  Revisor: Bjarne Callesen blev genvalgt

   

 9. EvtStock/Begynder, begynder navnet fjernes og der arbejdes mod at stock er åben for alle deltagere nye og gamle der mener at klassen passer dem bedst, forslag omkring at klassen ikke præmieres ud over at alle modtager en medalje, og der så trækkes lod om nogle præmier eller gavekort fra forhandlerne.Lang debat om motor i Stock/Super Stock, om hvordan ukendte motorer skal håndteres hvis nye deltagere komme med dem.