Indbydelse til generalforsamling.

1 april 2017 i Højen Jenlevej 5, Multihustet, 7100 Vejle

Stedet, hvor Vejleklubben afholder indendørsløb.

Start kl. 10.00    forventes afslutning kl. 16.00

Frokostpause ca. 12.00 til 12.30.

Unionen er vært ved let frokost, plus kaffe og vand.

10.00 – 10.15 Optælling af deltagere/klubber. Fuldmagter afleveres til formand.

Mødet starter 10.15

Valg af ordstyrer/ Dirigent.

Formandens beretning.

Regnskab.

Valg af bestyrelse.

Formand: Kim Nielsen er valgt for to år. Ønsker at fortsætte.

Onroad: Jens Otto Frederiksen modtager ikke genvalg

Offroad/kasserer: Christer Rasmussen modtager genvalg

 

Indkommende forslag.

Offroad sommer 2017.

Onroad sommer 2017.

Vinter sæsonen 2017/18.

EVT.

Indkommende forslag til være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Mail, som skal benyttes: kontakt@drcmu.dk

Ligger derefter på www.drcmu.dk

Ret til ændringer….

Vedtægter 1204- 2009

Bestyrelsen.