Lille ændring vedrørende motor i 13,5 turns.

Der kommer en lille ændring i reglerne om motor. Det er tilladt at file i en skrue på motor for at få plads til motor i bilen.  Det kun et problem for nogle mærker. Men det er kun skruen og kun ned til kanten af motorkasse. Ikke file i kassen. Se billedet……

Dog skal der gives tilladelse ved hvert løb for at må køre med en skrue, der er filet i. Tilladelse kan gives af DRCMU repræsentant eller løbsleder.

Vi har ikke oplevet noget problem i stock.