Info fra DRCMU´s bestyrelsen.

  • Der blev ved en kontrol til DRCMU 4 i Tinglev opdaget et problem med en motor.
  • Der blev ved DRCMU 4 fældet en dom efter aftale med DRCMU.
  • DRCMU tager sagen op på et bestyrelsesmøde, hvor sagen behandles. Sagen er ikke lukket.
  • DRCMU tager endvidere sagen op på den næste generalforsamling.
  • DRCMU gennemgår de offentliggjorte DRCMU-regelsæt på nettet, så de er klare og enslydende.
  • Efter 4 løb har DRCMU nu fået nogle erfaringer med kontrolmotoren.
  • DRCMU overvejer nye tiltag i forbindelse med kontrol af motorerne.

Mere info følger i løbet af kort tid.