Off-Road sæsonen 2019

http://www.drcmu.dk/2019/01/27/off-road-saesonen-2019/

Datoerne for den kommende sæson er klar til at klubberne kan melde deres ønsker ind.

Der gøres ved at man skriver hvilken dato man ønsker som 1. prioritet og som 2. prioritet og om man ønsker at afvikle det som et lørdags eller søndagsløb.

Inden man som klub tilmelder sig løbskalenderen bør man tjekke sine baneforhold overholder kravene til DRCMU reglement, samt tjekke i klubben om man råder over det fornødne personale til afviklingen af løbet eller får lavet aftaler med hjælpere udefra inden man sender sine ønsker til DRCMU.

Man indsender sine ønsker til DRCMU på mail til kontakt (@) drcmu.dk inden d. 16 februar.

3 – Baner

Længden af banen bør være mellem 90 og 150 meter. Der bør være en langside i forbindelse med startstedet.

Bilen skal være synlig over hele banen fra køretårnet.

Tunneler er ikke tilladt.

Krydsende trafik er ikke tilladt.

Banen skal minimum være 2,5 meter bred.

Belægningen kan være jord, græs, stabilgrus, tæppe mm.

Hvis der bygges forhindringer i hårdt materiale, f.eks. træ, bør de udformes så de ikke skader køretøjerne.

Der skal være forhindringer (hop) på banen, men kun “naturlige”.

Hop bør ikke have en sådan opbygning, at de ødelægger køretøjerne.

Køretøjerne skal kunne køre over forhindringerne.

Start og mål skal afmærkes tydeligt.

Banearealet skal tydelig opmærkes, for at forhindre fejlkørsel, og som vejledning for hvor publikum må opholde sig. Der tages her mere hensyn til publikum, end til køretøjerne.

Der bør være inder barrierer eller tilsvarende foranstaltninger, for at forhindre kørere i at afskære sving/kørevejen.

Der bør være vand- og toiletforhold i et rimeligt omfang.

Der bør være mulighed for køb af forfriskninger.

Der bør, så vidt det er muligt, være adgang til 230 Volt for løbs deltagere.

Græs omkring bane og teltområde skal være slået så det er muligt at færdes på området.

Højttaleranlæg er påkrævet, så det er muligt for kørerne at få information.

 

Nødvendigt personale

Tidtagning

Dommer

Teknisk kontrol

Personale til kiosk og forplejning

 

 

 

2019 kalenderen

4 eller 5 Maj

18 eller 19 Maj

1 eller 2 Juni

15 eller 16 Juni

29 eller 30 Juni

17 eller 18 August

31 August/1 September. Afslutningsløb, køres over 2 dage.

 

Dæk

Som tidligere meddelt på DRCMUs facebook side er Schumachers Minipin U6608 udgået af produktion og der har længe været ønske om andre dæk og derfor har dele af bestyrelsen og den Off-Road ansvarlige i løbet af 2018 sæsonen testet andre dæk på henblik til 2019 sæsonen.

Valget er faldet på Cactus og Dart begge fra Schumacher til 2WD og 4WD.

Til Astroturf anbefales:

Bagdæk: Dart U6826

4WD fordæk: Dart U6825 og Wide stagger U6810

2WD fordæk: Cut stagger U6770 eller Stagger U6592

 

Til Tæppe anbefales:

Bagdæk: Cactus U6838

4WD fordæk: Cactus U6840 og Cactus Fusion U6855

2WD fordæk: Cut stagger U6770

 

Til regnvejr ingen ændringer omkring Ballistic.

 

Truck: Ingen ændringer.

 

Reglementet vil blive tilpasset inden sæsonstart.

 

 

DRCMU