Truck klassen i DRCMU

http://www.drcmu.dk/2019/04/14/truck-klassen-i-drcmu/

Der har henover weekenden været en debat på et par Facebook sider, samt en del aktivitet hos den Off-Road ansvarlige og unionens formand på messenger, samt en telefonopkald omkring ændringen vedrørende Blinky mode i Truck klassen.

Der blev på generalforsamlingen stillet forslag fra 3 klubber om at indføre blinky mode (0 timing) i Truck klasse, der var vores opfattelse ud fra debatten på mødet at det var der stemning for at indføre dette til den kommende sæson.

Debatten som er kørt på facebook, har så givet et helt andet billede, og mange af dem som har kommenteret er dem som har kørt truck sidste sæson og til RC kongens indendørs serie, sidstnævnte har dog ikke noget at gøre med DRCMU.

Vi har dog valgt at revidere denne ændring af reglementet for Truck til at man også i 2019 må anvende Timing på fartregulatoren (ESC).

Der skal dog hermed kraftigt understreges at denne ændring ikke danner præcedens for reglementsændringer fremover i DRCMU.
Fremgangsmåden er som det fremgår af vores vedtægter og reglementer og det er i sidste ende bestyrelsen som laver disse ændringer.

Det som er det sørgelige i denne sag er at dem som har bragt denne debat på banen er fra en klub som ikke deltog i vores generalforsamling og derfor ikke var med i debatten på vores generalforsamling. Derfor er det også en opfordring til klubberne som arrangere løb og er medlem af DRCMU også deltager aktivt i vores generalforsamling og klubberne drøfter forslagene og reglementsændringer med deres medlemmer som kører de berørte klasser hvor der er ændringer.

Som det er i dag er der ingen hjemmel i vores reglement og vedtægter for at beslutninger skal tages ud fra en afstemninger på f.eks. facebook og det er heller ikke et medie alle bruger så det vil ikke give mulighed for at alle kan afgive sin stemme.

DRCMU er klubbernes union og det er klubberne som har indflydelse på unionen, en af vores grund idéer i unionen er at alle kan deltage i vores løb uanset tilhørsforhold, men det er klubberne som er medlem af DRCMU som har indflydelse på unionen.

Vi betragter hermed sagen som afsluttet og ser frem til et stort fremmøde.

Vi ses på banerne !!

Med venlig hilsen

Per V. Eriksen og Ulrich Rasmussen