Reglement Off-road

2 – Teknisk Reglement

2.1 – Biler

2.1.1 – 2wd Off-road

Bilen skal være en eldrevet skalamodel af en 1:10 Off-Road.

Dette kan være en jordbane model, pickup eller andet.

Karosseriet må ikke være gennemsigtigt.

Der må på bil/karosseri ikke være skarpe og spidse genstande, der kan forvolde skade på andre køretøjer eller personer.

2 WD. er defineret som et køretøj med for – eller baghjulstræk.

Mål og vægt:

Max. Bredde 250 mm

Max. Længde 460 mm

Med hensyn til dæk, motorer, klasse-inddeling, se øvrige afsnit.

2.1.2 – 4wd Off-road

Bilen skal være en eldrevet skalamodel af en 1:10 Off-Road.

Dette kan være en jordbane model, pickup eller andet.

Karosseriet må ikke være gennemsigtigt.

Der må på bil/karosseri ikke være skarpe og spidse genstande, der kan forvolde skade på andre køretøjer eller personer.

4 WD. Er defineret som et køretøj med trækaksler til 4 hjul.

Mål og vægt:

Max. Bredde 250 mm

Max. Længde 460 mm

Med hensyn til dæk, motorer, klasse-inddeling, se øvrige afsnit.

2.2 – Batterier

Max 1 stk 7,4v eller 7,6v LiPo, eller 2 stk LiPo 3,7v celler til drift af køretøjet

2.2.1 Regler for LiPo Batterier

2.2.1.1 Lithium Polymer (Li-Poly/LiPo) batteripakker skal have en hård, beskyttende kasse (Hardcase), som helt indkapsler cellen.

Kassen skal være fremstillet af ABS eller et lignende plastmateriale.

De to halvdele af kassen skal være lukket fra fabrikken og være produceret og samlet på en sådan måde, at ved ethvert forsøg på at åbne kassen vil den blive ødelagt.

Den eneste tilladte åbning i kassen er til afgangen af ledninger eller stik.

2.2.1.2 Individuelle celler, der anvendes i opbygningen af batteriet skal være på 3,7 volt nominelt.

Individuelle celler kan kabelforbundet parallelt (saddle-packs), men den maksimale forbindelse ‘i serie”er to, til at foretage en endelig pack spænding på 7.4v nominelt.

2.2.1.3 Batteriet skal være forsynet med en minus og plus pol, alternativt skal kassen have interne forbindelsespunkter, disse forbindelsespunkter skal være tydeligt mærket positive og negative.

2.2.1.4 Kassen skal have den originale leverandør etiket intakt, med angivelse af nominel spænding og kapacitet.

Firmanavnet / logo skal være let læselige.

2.2.1.5 Opladning af Lipo pakker

  1. Ved opladning af LiPo pakker skal der anvendes en oplader med LiPo profil med industristandard CC / CV (Constant Current / Constant Voltage). En deltager som anvender en lader/ladeprofil som ikke der ikke er specielt designet til LiPo celler, eller bruger en ladeprofil som ikke er standard CC / CV, vil deltageren blive udelukket fra arrangement.
  2. LiPo batterier kan oplades til maksimalt 8.40V. Overopladning er en alvorlig sikkerhedsrisiko og vil ikke blive tolereret.
  3. En deltager som lader en Lipo pakke over 8.40V (overladning) vil blive udelukket fra arrangementet.
  4. Der skal anvendes Balancer/Equalizer ved opladning af lipo celler.
  5. Der skal anvendes Lipo ladeposer, p.g.a. brandsikkerhed.
  6. Batteri opvarmere er ikke tilladte.

En deltager som ikke vil følge disse anvisninger vil blive udelukket fra arrangementet.

 

2.3 Motorer

Følgende køle former er tilladt:

Køleplade mellem motor og transmission.

Køleribbe som klemmes fast på motor huset.

Blæser monteret på motorholder, chassiset eller direkte på motoren, placeringen må ikke være til fare ved en påsætning, blæseren skal være drevet af samme batteri som motoren.

Alle 3 må kombineres eller bruges sammen.

2.3.1 – Stock Off-road

Brushless motor, 13,5T (eller højere).

2.3.2 – 2wd Off-road

Fri motor af 540 typen.

2.3.3 – 4wd Off-road

Fri motor af 540 typen.

2.3.4 – Truck Off-Road

Brushless motor, 8.5T (eller højere)

2.4 – Fartregulator

2.4.1 – Stock Off-road

Ingen timing tilladt

2.4.2 – 2wd Off-road

Timing tilladt

2.4.3 – 4wd Off-road

Timing tilladt

2.4.4 Racing truck

Timing tilladt

2.5 – Dæktyper

Der må ikke ændres i dækkets konstruktion d.v.s. man ikke må ændre på dækkets karkasse/sidekasse og derved ændre dækkets diameter. Det er tilladt at ændre dækket ved at klippe det op og fjerne dele af midten af dækket og lime det sammen igen, f.eks. ved at ændre et bagdæk til 4WD fordæk. Reglen er gældende i klasserne 2WD, 4WD modified.

Det er tilladt i alle klasser at fjerne knopper og lign. i dækmønstret.

Kontroldæk til tæppe/Astro turf baner:

2WD/4WD

2WD

fordæk: Valgfri Schumacher eller ballistic valgfri compound

På trækkende aksler:

Schumacher Mini Pin (3 versioner: den gamle, version 1 og 2) valgfri compound

Eller

Ballistic Buggy Mini Pin el. Mini Spike valgfri compound

4WD

Fordæk: Schumacher Mini Pin (2 versioner, den gamle og version 2), Schumacher Wide Stagger valgfri compound

Bagdæk: Schumacher Mini Pin (3 versioner: den gamle, version 1 og 2) valgfri compound

Eller

Ballistic Buggy Mini Pin el. Mini Spike valgfri compound

Indlæg er valgfrit

Truck

Kontrol dæk:
Bagdæk- Mini pin U6816 yellow (anbefales til tørvejr) eller mini pin U6815 sliver (anbefales til regnvejr)
Fordæk- Stagger rib U6708 yellow eller stagger rib U6525 blue (anbefales til tørvejr og stagger rib U6798 silver (anbefales til regnvejr)

Indlæg er valgfri

Kontroldæk til jord og ler baner: Ingen PT

Dækmiddel: Lugtfrie dækmidler er tilladte

2.6 – Andet Elektronik eller Mekanisk Udstyr

2.6.1 – Antispin/Traction Control

Det er forbudt at benytte Antispin /Traction Control eller ligende, som er forbundet med følere.

2.6.2 – Aktiv Affjedring

Det er forbudt at benytte en hver form for elektronisk styring af affjedringen.

2.6.3 – Gyro

Der må ikke anvendes Gyro med følere, som kan registrere om køretøjet skrider ud og automatisk kontrastyrer bilen.

2.6.4 – 2-Speed Transmission

Der må ikke benyttes 2-speed transmission (fler-trins mekaniske gearkasser).

2.7 – Mærker/Bilnumre

Der skal, ved DRCMU løb anvendes nummer-mærker på køretøjerne.

Hvis disse er sponsoreret af f.eks. en forhandler, og denne har navn på mærkerne, må disse ikke klippes bort.

Der placeres et nummer i forruden.

Hvis en klub har indgået en aftale med en sponsor angående et løb, skal alle deltagerne acceptere dette, blot de gældende regler for afvikling mm. Af løbet bliver overholdt.

Der må ikke laves særregler for afviklingen hvis løbet tæller i en DRCMU turnering Aftalerne kan typisk være reklamer i form af løbs navn, pokaler/præmier mm.

2.8 – Chassis/Bundplade

Afsnit er udgået.

 

3 – Baner

Længden af banen bør være mellem 90 og 150 meter. Der bør være en langside i forbindelse med startstedet.

Bilen skal være synlig over hele banen fra køretårnet.

Tunneler er ikke tilladt.

Krydsende trafik er ikke tilladt.

Banen skal minimum være 2,5 meter bred.

Belægningen kan være jord, græs, stabilgrus, tæppe mm.

Hvis der bygges forhindringer i hårdt materiale, f.eks. træ, bør de udformes så de ikke skader køretøjerne.

Der skal være forhindringer (hop) på banen, men kun “naturlige”.

Hop bør ikke have en sådan opbygning, at de ødelægger køretøjerne.

Køretøjerne skal kunne køre over forhindringerne.

Start og mål skal afmærkes tydeligt.

Banearealet skal tydelig opmærkes, for at forhindre fejlkørsel, og som vejledning for hvor publikum må opholde sig. Der tages her mere hensyn til publikum, end til køretøjerne.

Der bør være inder barrierer eller tilsvarende foranstaltninger, for at forhindre kørere i at afskære sving/kørevejen.

Der bør være vand- og toiletforhold i et rimeligt omfang.

Der bør være mulighed for køb af forfriskninger.

Der bør, så vidt det er muligt, være adgang til 230 Volt for løbs deltagere.

Græs omkring bane og teltområde skal være slået så det er muligt at færdes på området.

Højttaleranlæg er påkrævet, så det er muligt for kørerne at få information.

5 – Løbs Afvikling

5.1 – Før Løbet

5.1.1 – Tilmelding, Generelt

Tilmelding sker på www.myrcm.ch vælg upcoming race og søg på drcmu i søgefeltet

Tilmelding skal være foretaget senest 7 dage før løbet, Ved for sen tilmelding er den arrangerende klub berettiget til at opkræve dobbelt startgebyr, eller til at afvise tilmelding.

Tilmelding er bindende medmindre der er meldt afbud til klubben senest 7 dage før løb.

Der skal være 4-6 betalende kørere for at åbne klassen.

Hvert heat eller finale er 5 min.

Alle kan deltage, der afvikles dog max. 14 heat.

Der er max. 8 kørere i hver heat i finalerne.

Der kan gives dispensation for 9-10 kørere pr. heat.(eller mindre i kval. runder)

Overstiger tilmeldingerne løbets maksimum deltagerantal, meldes afbud direkte til de sidst tilmeldte, og startgebyret tilbagebetales til disse kørere.

Følgende skal fremgå af tilmeldingen:

1) Kørere nummer (hvis der tidligere er deltaget i løb).

2) Kørerens navn og adresse.

3) Om køreren er medlem af en R/C-klub.

4) Kørerens kanaler/frekvenser.

5) Hvilken klasse der skal deltages i.

6) Arrangerende klub og løbs dato.

Følgende er ikke obligatoriske:

7) Kørerens køre evner.

8) Kørerens alder.

9) Kørerens telefonnummer.

Samme kører kan deltage i flere klasser. Der skal så laves en tilmelding for hver klasse der skal deltages i. Køreren skal selv finde påsætter, hvis man kører to heats lige efter hinanden.

Der betales startgebyr for hver klasse.

Vedrørende tilmelding til flere klasser skal alle så vidt muligt deltage i en klasse. Er der plads til flere kørere, tages tilmeldinger til flere klasser i rækkefølge efter tilmeldingsdato.

Hvis der efter tilmelding i flere klasser, ikke er muligt at køre i flere klasser, skal tilmeldings- gebyr tilbagebetales mod forevisning af kvittering på løbs dagen. Det er alene på kørerens initiativ at tilbagebetalingen sker.

5.1.2 – Tilmelding, Særregler, Stock klassen

Finder Unionen det nødvendigt kan en kører tvangsoprykkes, f.eks. p.g.a. overlegenhed.

5.1.3 – Aflysning

Hvis et løb aflyses før løbs datoen, tilbagebetales startgebyret.

5.1.4 – Løbs træning

I perioden op til et løb er det den arrangerende klub der bestemmer om der er mulighed for træning. Klubben kan opkræve et gebyr for træning forud for løbet, dette er valgfrit.

5.2 – Under løbet

5.2.1 – Løbs ledelse

For at et løb kan afvikles på rimelig vis, skal den arrangerende klub sørge for en passende løbsledelse.

Denne består af:

Løbsleder

Løbsansvarlig/dommer

Tælle- og startpersonale

Løbs lederen træffer alle afgørende beslutninger..

Løbs lederen bør have et par personer der kan holde øje med afviklingen af løbet, se efter påsættere mm. Disse kan endvidere fungere som “standby” påsættere hvis der mangler nogle.

Der bør være mindst 2 personer til tællepersonale, hvoraf det tilstræbes at det er den samme person der styrer startproceduren tilrettevisning med mere.

Herudover skal der bruges personale til evt. forplejning.

Vil en løbs leder deltage i løbet, SKAL der være flere løbs ledere, således at vedkommende ikke er løbs leder for den klasse der deltages i.

Hvis der er flere løbs ledere, skal ansvarsfordelingen annonceres under briefingen.

Protester rettes skriftligt og mod gebyr til løbs lederen.

Størrelsen på gebyret findes bagerst i dette reglement.

Navne på løbs personale ophænges sammen med tidsplaner

5.2.2 – Teknisk kontrol

Der skal være mulighed for, ved egen foranstaltning at kunne foretage teknisk kontrol af sit køretøj, med assistance og vejledning af autoriseret personel, hvis dette ønskes.

Det er til enhver tid kørerens eget ansvar, at bilen overholder reglerne.

På løbs dagen foretages teknisk kontrol, der mindst omfatter:

Køretøj, herunder batterier, kontrolleres i henhold til bestemmelserne for dette.

Der udleveres numre til bilen,

Bliver der ved teknisk kontrol påtalt nogle ting, skal de rettes før køreren får lov at starte.

Der foretages under løbet stikprøvekontroller, og findes der under en sådan kontrol noget der ikke er i orden, bliver køreren diskvalificeres fra sidst kørte heat.

Er der dele i køretøjet der skal skilles, er det køreren selv der skal gøre dette på kontrolstedet.

Løbs lederen kan evt. dispensere for dette, hvis fejlen er opstået under et heat på grund af ydre påvirkninger.

Teknisk kontrol er før et heat/finale, og kan også udvides til efter heat, hvor eks. Motor kan checkes.

5.2.3 – Inddeling af klasser

Alle tilmeldte inddeles så vidt muligt ud fra deres samlede placering i den pågældende klasse.

Dog tages der hensyn til deltagere der ikke har deltaget i alle løb, disse placeres på i heat efter deres evner.

Overordnet placeres kørerne efter angivne køre evner.

De langsomste heat starter først.

5.2.4 – Briefing

Før et løb startes, afholdes der en briefing for kørerne, hvor der fortælles om hvordan løbet afvikles.

F.eks. startproceduren som ikke er standardiseret, skal annonceres under kørerbriefing.

Påsætter i aktuel heat er de kørere, som har kørt foregående heat. Med mindre løbs ledere anviser andet.

Klubben stiller gul/orange sikkerhedsveste til rådighed som skal bæres af personen som udføre påsætter opgaven, hvis der ikke er nok deltager i det foregående heat stiller klubben med frivillige påsætter eller henstiller påsætterne til stå et heat mere eller andre  deltagere om at tage en frivillig påsætterplads.

Det er kun påsætterne med synlige sikkerhedsveste der må færdes på baneområdet under kørslen.

Der må ikke lades eller skiftes køreceller under afvikling af et heat.

5.2.5 – Træning

Der kan på løbsdag gennemføres 2 runder heat træning, heattræning skal gennemføres således at alle heats har mulighed for at køre 5 minutter. Mange deltagere kan gøre at træning bliver eks. 1 gange 6 min. Eller 2×4 min.

5.2.6 – Kvalifikation

Ved Staggerd start orienteres kørerne om systemet på løbs dagen. (Lyd, Lys eller andet)

Der gives passende varsel om hvornår et heat starter.

Er en kører ikke mødt op til start, ventes der ikke med starten.

Første gennemkørsel startes efter numret på bilen/startlisten.

Resterende gennemkørsler startes efter resultater af foregående gennemkørsel.

De indledende heat gennemkøres som standard 3 gange af 5 minutters varighed.

De 2 bedste resultat af de indledende heat er tællende for placering i finalerne.

Hurtigste kører i en gennemkørsel tildeles 0 point, næst hurtigst 2 point, tredje hurtigst 3 point osv.

Ved pointlighed, ses først på hvem der har det laveste point tal i en tællende runde, ved fortsat pointlighed ses på bedste tid i bedste tællende indledende, herefter tid i næstbedste tællende indledende, herefter bedste tid i bedste ikke tællende indledende osv.

5.2.7 – Finaler

Kørerne placeres i finaler efter opnået kvalifikations resultat.

Finalerne startes altid som formel 1 start.

Denne fremgangsmåde bruges i alle klasser.

Finalerne gennemkøres som standard 3 gange af 5 minutters varighed.

I hver finale runde tildeles følgende point.

Placering Point

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 9

10 10

Point for de 2 bedst opnået placeringer lægges sammen og den med færrest point er vinder af løbet.

Hvis 2 eller flere har lige mange point, er det den med lavest pointtal i en finale der vinder, hvis fortsat pointlighed er det køreren med hurtigste finale tid i den bedst placeret finale.

EKS:

Køre 1 har: 1 og 3 plads = 4 point (1plads i tiden 14laps 5:05.12)

Køre 2 har: 2 og 2 plads = 4 point

Køre 3 har: 1 og 3 plads = 4 point (1plads i tiden 14laps 5:03.67)

Køre 1 og 3 har begge en bedre placering end køre 2 og er dermed bedre placeret.

Køre 3 har været hurtigere i sin bedste placering end køre 1.

Resultat.

1 plads. Køre 3

2 plads. Køre 1

3 plads. Køre 2

5.2.8 – Advarsel/straf

En deltager der bevist afkorter banens forløb skal så vidt muligt straffes med stop’n’go under løbet, hvis dette ikke er muligt kan der tillægges straf tid til deltagerens sluttid.

I grove eller gentagende tilfælde kan deltageren diskvalificeres fra det pågældende heat.

Hvis en kører under heatet bevidst snyder (afskærer sving mm.), eller hvis der vises grov usportslig optræden, kan der ligeledes straffes med “stop and go” efter løbs lederens anvisninger.

Er en køre eller godkendt afløser ikke på plads som påsætter i heatet der efterfølger deltagerens eget heat, fratrækkes der en omgang fra deltagerens bedste resultat i kvalifikation eller finale alt efter hvornår hændelsen sker, hvis man f.eks. udebliver som påsætter i en finale så er det det bedste finaleresultat som bliver fratrukket en omgang også selvom det ikke er afviklet på det pågældende tidspunkt.

Alle tvivls tilfælde afgøres af den udpeget løbs leder/dommer evt. i samråd med medlemmer af DRCMU’s bestyrelse.

Usportslig optræden inkluderer også råben af andre kørere eller påsættere. Dette er også gældende for ikke deltagere i løbet, hvor punkt 2 er selvfølgelig ikke er gældende.

  1. gang = advarsel – 2. gang = fratrukkelse af bedste resultat – 3. gang = bortvisning”

I meget grove tilfælde (truende adfærd, fysisk vold o.l.) vil pågældende blive direkte bortvist.

Dette afgører løbledelse i samarbejde med et bestyrelsesmedlem fra DRCMU.

Hvis DRCMU ikke er repræsenteret ved pågældende løb, så har løbsledelsen den endelige afgørelse.

5.2.9 – Afbrud/aflysning

Hvis et løb afbrydes pga. vejrliget (regn mm.), gøres stillingen op efter de resultater der er opnået hele gennemkørsler.

Det vil sige, at hvis løbet afbrydes midt i 3. gennemkørsel, er det det bedste resultat fra 1. eller 2. gennemkørsel der er tællende for endelig placering.

Det er alene løbs lederen der afgør om et løb skal afbrydes eller ej.

Hvis starten på et løb udsættes, kan løbs lederen endvidere skære antallet af indledende heats ned til 2.

Startgebyr tilbagebetales ikke hvis løbet afbrydes eller aflyses på løbs dagen.

Bemærkning! Hvis et løb (undtagen afslutnings-løbet) er delt over 2 dage, køres, de på dagen startende klasser, færdig samme dag.

5.3 – Efter løbet

5.3.1 – Pokaler/præmier

Der gives pokaler til følgende:

Nr. 1, 2 og 3 i A-finalerne.

Nr. 1 i hver af de andre finaler.

Der gives pokal/medalje til alle deltagere i Begynder klasser.

Beløbet til indkøb af pokaler skal stå i forhold til, hvor mange, der deltager i klassen.

Præmier i form at r/c udstyr eller andet, accepteres ikke som erstatning for pokaler, disse må kun gives som et tillæg til pokal/medalje.

Følger en klub ikke denne regel vil det koste 2.000 kr. i gebyr.

5.3.2 – Pointsystem

Køres et løb som en del af en samlet turnering, gives der point efter et fastlagt system (se herunder).

Der gives 1 point for Pole position i A finale, derudover gives point som vist herunder.

Bemærk, det viste eksempel er opdelt efter 8 deltagere i hver finale.

Er der kun 6 eller 7 deltagere i heatene, bruges selvfølgelig stadig op til 40point som max.

Plads Finale Point Plads Finale Point Plads Finale Point
1 A 40 1 B 32 1 C 24
2 A 39 2 B 31 2 C 23
3 A 38 3 B 30 3 C 22
4 A 37 4 B 29 4 C 21
5 A 36 5 B 28 5 C 20
6 A 35 6 B 27 6 C 19
7 A 34 7 B 26 7 C 18
8 A 33 8 B 25 8 C 17
Plads Finale Point Plads Finale Point
1 D 16 1 E 8
2 D 15 2 E 7
3 D 14 3 E 6
4 D 13 4 E 5
5 D 12 5 E 4
6 D 11 6 E 3
7 D 10 7 E 2
8 D 9 8 E 1

Hvis der er mere end 40 deltagere i en klasse tildeles nr. 41 og nedefter 0 point.

5.3.3 – Resulatlister

Den arrangerende klub er ansvarlig for at resultatlister kommer de respektive klasse repræsentanter (offroad og touring) i hænde, senest søndag efter løbets afslutning. Der kan træffes aftale med repræsentanten om at resultater afleveres direkte til pointfører.

5.4 – Afslutningsløb

Det sidste løb i en samlet turnering kan køres efter nogle særregler.

Der kan deltages i alle klasser.

Der er fri tilmelding til afslutningsløbet.

Alle deltagere overfører de point som de har opnået i de indledende løb.

Indledende heats gennemkøres 5 gange og 3 bedste er tællende.

Finalerne gennemkøres 3 gange, hvoraf de 2 bedste resultater er gældende.

Der gives point på samme måde som til et normalt løb, bortset fra at vinder får 45 point, nr. 2 får 44 osv.

De her opnåede point + de point der er overført fra indledende løb, giver den endelige stilling.

Der gives pokaler som til et almindeligt løb + der gives pokaler til de 3 bedste indenfor hver klasse efter sammentælling af point, undtaget prøveklasser hvor der kun gives pokaler til nr. 1.

Afslutningsløb der afholdes over 2 dage, afvikles med de normale 2 træningsrunder, 5 kval heats hvoraf de 3 er tællende til finale placering, samt de normale 3 finaler.

5.5 – Tællende løb

Der opsamles point fra max. 6 indledende løb.

Nedenstående skema viser hvor mange løb i en turnering der kan blive gældende:

Antal løb Tællende

Ved 1-2 løb er alle tællende

Ved 3-4 løb vil det være antal løb – 1 der er tællende

Ved 5 eller flere løb vil det være antal løb – 2 der er tællende

Det skal bemærkes at et evt. afslutningsløbet indregnes i de i skemaet nævnte tal.

Hvis der, når turneringen er afsluttet, er kørere med pointlighed, vil det blive afgjort med flest tællende første pladser, flest tællende anden pladser og flest tællende tredje pladser, ved fortsat pointlighed, vil vinder være den med flest point i afslutningsløbet.

5.6 – Tæller system

5.6.1 – Krav vedrørende tælleanlæg

Unionens tælleanlæg skal bruges til alle turnerings løb.

Lejepris fremgår af bilag sidst i dette reglement.

Tælleanlægget kan lejes til løb udenfor turnering til samme pris som turnerings løb.

Ved misbrug af anlægget, kan bestyrelsen opkræve de faktiske udgifter. Samt ved udlåns tællerbrikker, der er bortkommen.

Det er op til klubben evt. at gøre regres overfor kørerne.

5.6.2 – Opsætning af tælleanlæg

Tællesløjfe skal placeres over/under banen

Der skal være 40 cm mellem de 2 ledninger i sløjfen (på tværs af banen).

Tællesløjfen kan placeres ved start af langsiden (ca. 2-3 meter efter sidste sving før langsiden). Følges dette, er fejlmulighederne minimale, da der på dette punkt er en forholdsvis lav fart på bilerne, ligesom der også er minimum støj fra regulatorer mm.

Der skal være mulighed for start efter tællesløjfen, da dette skal bruges ved finaler.

Samtidig bør PC’eren til tælleanlægget placeres et stykke fra selve sløjfen for at undgå evt. forstyrrende støj fra denne.

5.6.3 – Tællerbrikker

Da der jo findes mulighed for i dag, at få lavet en klon af sin personlige tællerbrik, kan man i uheldige omstændigheder komme i den situation at flere end 1 deltager, er tilmeldt med samme AMB nummer, i sådanne konflikter, vil førsteret til nummeret, altid gå til indehaver af en ægte AMB brik, hvis der er mere en 1 person der har samme nummer, og ingen af dem kan præsentere den originale AMB brik, så er det ene og alene løbsledelsen der afgør hvem der kan benytte nummeret (f.eks. ved lodtrækning), den eller de øvrige må så benytte en af unionens brikker.

6 – Gældende satser tilmelding, protester mm.

6.1 – Protester

Gebyr for skriftlig protest ved løb: Fastsættes på den årlige generalforsamling. – DRCMU`s bestyrelse vil efterfølgende behandle sagen.

6.2 – Leje af tælleanlæg

Fastsættes på den årlige generalforsamling.

6.3 – Klubkontingent til Unionen

Fastsættes på den årlige generalforsamling.

6.4 – Tilmeldingsgebyrer

Fastsættes på den årlige generalforsamling.

Medlemmer af bestyrelsen er fritaget for tilmeldings gebyr.

6.5 – Fordeling

Fastsættes på den årlige generalforsamling.

2017 MAJ.