Reglement On-road

Reglement On-road

2.1.4 – Touring Car
Bilen skal have uafhængigt hjulophæng på alle 4 hjul.
Mål og vægt:
Bredde med karosseri: Max 200 mm
Bredde uden karosseri: Max 190 mm
Højde køreklar: Min 115 mm
Akselafstand: Max 270 mm

Karosseriet skal, set fra oven dække hele bilen, og se ud som et alment kendt 1:1 forbillede.
Karosseriet må ikke være gennemsigtigt.
Der må kun være en bagvinge. Vingen må ikke rage over taget af karrossen. Må ikke være 3D print.
Vingen må max. være 10 mm bag bagenden af bilen.
Vingen må ikke være bredere end resten af karosseriet.
Vinge endplates må max være 25x40mm.
Der må på bil/karosseri ikke være skarpe og spidse genstande, der kan forvolde skade på andre køretøjer eller personer.
Karosseri må ikke bevidst deformeres, f.eks. ved opvarmning så der laves bule i taget.
Højde måles til karosseritaget, ikke til en stak påmonterede klistermærker
Der må ikke påmonteres defuser eller anden vingesystem på bilen. Bunden skal være som “byggesættet”.
Minimum vægt alle klasser: 1350 gram.
Øvrige regler vedr. Karosseri, dæk, motorer, klasse-inddeling, og vægt, fremlægges som appendiks i forbindelse med klasse oplysninger for den enkelte sæson.

2.2 – Batterier:
2.2.2 Max 1 stk 7,6v lipo eller 2 stk LiPo 3,7 v celler til drift af køretøjet, dermå ikke monteres separat batteri til modtager og styre servo.
NIMH celler til drift af køretøjet er ikke tilladt.
2.2.3 Lithium Polymer (Li-Poly/LiPo) batteripakker skal have en hård, beskyttende kasse (Hardcase), som helt indkapsler cellen (r).
Kassen skal være fremstillet af ABS eller et lignende plastmateriale.
De to halvdele af kassen skal være lukket fra fabrikken og være produceret og samlet på en sådan
måde, at ved ethvert forsøg på at åbne kassen vil den blive ødelagt.
Den eneste tilladte åbning i kassen er til afgangen af ledninger eller stik.
Saddle-Pack celler er tilladt.

2.2.3.2 Individuelle celler, der anvendes i opbygningen af batteriet skal være på 3,7 volt nominelt.
Individuelle celler kan kabelforbundet parallelt (saddle-packs), men den maksimale forbindelse ‘i serie” er to, til at foretage en endelig pack spænding på 7.4v nominelt.
2.2.3.3 Batteriet skal være forsynet med en minus og plus pol,
Mærket: positive og negative.

2.2.3.4 Kassen skal have den originale leverandør etiket intakt, med angivelse af nominel spænding og kapacitet.
Firmanavnet / logo skal være let læselige.

 • LiPo 7,4 og 7,6 Volt i Hardcase, må benyttes.
 • Opladning med max 12A og afladning med max 20A. Samtidigt må batteriets temperatur ikke overstige luft temperaturen med mere end max 5 grader.
 • Der må ikke bruges eksterne elektroniske apparater til at opvarme batteriet.
 • Batteriet må max oplades til 8,40V. Måles batteriet i teknisk kontrol, til mere end 8,40, skal der gives gas, indtil batteriet måler max 8,40. Sker dette gentagne gange, vil det medføre udelukkelse for resten af dagen.

2.2.3.5 Opladning af Lipo pakker
A. Ved opladning af LiPo pakker skal der anvendes en oplader med LiPo profil med industristandard. CC / CV (Constant Current / Constant Voltage). En deltager som anvender en lader/ladeprofil som ikke der ikke er specielt designet til LiPo celler, eller bruger en ladeprofil som ikke er
standard CC / CV, vil deltageren blive udelukket fra arrangementet.
B. LiPo batterier kan oplades til maksimalt 8.40V. Overopladning er en alvorlig sikkerhedsrisiko og vil ikke blive tolereret.
C. En deltager som lader en Lipo pakke over 8.40V (overladning) vil blive udelukket fra arrangementet. I grove tilfælde kan køreren udelukkes hele sæsonen eller flere løbsdage.
D. Der skal anvendes Balancer/Equalizer ved opladning af lipo celler.
E. Der skal anvendes Lipo ladeposer, p.g.a. brandsikkerhed.
F. Batteri opvarmere er ikke tilladte.

2.3 Motorer:
Køling: Vandkøling er ikke tilladt, alle andre former for køling er tilladt.
2.3.2.1 – Stock Touring Car
Brushless motor, minimum 21,5
2.3.3 – Turn Super stock Touring Car
Brushless motor, minimum 13,5
2.3.4 – Modified Touring Car
Enhver brushless motor af 540 typen.
2.3.5 – Fartregulator

Alle klasser: Fri ESC i blinky mode, efter BRCA listen.

  • Ingen boostere tilladt.

2.3.5.1 Stock: Ingen timing tilladt
2.3.5.2 Super Stock: Ingen timing tilladt
2.3.5.3 Modified: Timing tilladt
2.3.5.4 Fartregulator til Stock og Super Stock er fri – blinky mode, skal blinke.

STOCK(gælder for to år)

 • Motor: Hobbywing JUSTOCK-3650SD 21,5T G2.
  • Varenumre: Hobbywing 30408007 – Xray 309960.
  • Roter må shimmes.
  • Lejer må udskiftes til uoriginale.
  • Stik må vendes men ikke afloddes, men vendes. Idet motortester skal bruge stik.

Body: fri touringcar eller GT, ingen pan car bodies.

SUPERSTOCK(gælder for 2 år):

 • Motor: Hobbywing JUSTOCK-3650SD 13,5T G2.
  • Varenumre: Hobbywing 30408005 – Xray 309950.
  • Rotor må shimmes.
  • Lejer må udskiftes til uoriginale.
  • Stik må vendes efter personlig præference. Må ikke afloddes, men vendes, idet de skal bruge af motortester.

Enhver form for modificering af motoren, ud over ovenstående, er ikke tilladt, og vil medføre udelukkes fra DRCMU i en sæson. Der må files i en skrue, således af motor kan monteres i bil.

FORMEL 1(gælder for 2 år):

 • Motor: Hobbywing JUSTOCK-3650SD 21,5T G2.
  • Varenumre: Hobbywing 30408007 – Xray 309960.
  • Roter må shimmes.
  • Lejer må udskiftes til uoriginale.
  • Stik må ikke afloddes, men vendes efter personlig præference.

Enhver form for modificering af motoren, ud over ovenstående, er ikke tilladt, og vil medføre straf.

 • ESC: Fri ESC i blinky mode, efter BRCA listen.
  • Ingen boostere tilladt.
 • Gearing: Fri.
 • Dæk: Hudy Formel i dæk.
 • Fordæk: 803070
 • Bagdæk: 803080
 • Generelt:
  • Fri body og vinger, skal dog som udgangspunkt ligne 1:1 forbillede.
  • Der køres 5 min. i kval. og finaler.

 

DRCMU stiller motor tester til rådighed.

2.4 – Dæktyper
2.4.1 – Touring Car
Der må kun anvendes Gummidæk.
Kontroldæk indendørssæsonen 2017/2018: Sorex 28 (partnr.: XG-28RK)
Der må anvendes dækmidler(ikke stærkt lugtende, eller efterladende lugt i dækket efter heat slut) og dækvarmere, det er løbsledelsens afgørelse hvad stærkt lugtende er.
I klasser hvor der køres med begrænset antal dæk skal disse mærkes af teknisk kontrol før 1.heat.
Udskiftning af ødelagte dæk og fælge afgøres af løbsledelsen/DRCMU repræsentant
Skumdæk er ikke godkendt.

Modified og Superstock får udleveret dæk, som er mærket.

Stock og F1 kan benytte egne dæk.

Udendørs: Erklæres en gennemkørsel for regn må der kun anvendes dæk med mønster.
Med hensyn til antal og type se øvrige afsnit.
2.5 – Andet elektronik eller mekanisk udstyr
2.5.1 – Antispin/Traction Control
Det er forbudt at benytte Antispin /Traction Control eller ligende, som er forbundet
med følere. Antispin/Traction Control via senderen er tilladt.
2.5.2 – Aktiv affjedring
Det er forbudt at benytte en hver form for elektronisk styring af affjedringen.
2.5.3 – Gyro
Der må ikke anvendes Gyro med følere, som kan registrere om køretøjet skrider ud
og automatisk kontrastyrer bilen.
2.5.4 – 2-speed transmission
Der må ikke benyttes 2-speed transmission (fler-trins mekaniske gearkasser).
2.6 – Mærker/bilnumre
Der skal ved DRCMU løb anvendes nummer-mærker på køretøjerne.
Hvis disse er sponsoreret af f.eks. en forhandler, og denne har navn på mærkerne,’
må disse ikke klippes bort.
Der placeres et nummer i forruden.
Hvis en klub har indgået en aftale med en sponsor angående et løb, skal alle deltagerne acceptere dette, blot de gældende regler for afvikling mm. af løbet bliver
overholdt.
Der må ikke laves særregler-/aftaler for afviklingen, hvis løbet tæller i en DRCMU turnering
Aftaler kan typisk være reklamer i form af løbs navn, pokaler/præmier mm.

3 – Baner
3.2 – Onroad Tæppebane
Banearealet bør være min. 300 m2. Der tages dog hensyn til den benyttedes hal’s størrelse, således at der er friareal rundt om banen.
Banesporet skal være min. 2,5 meter bred.
Bilen skal være synlig over hele banen fra køretårnet.
Tunneler er ikke tilladt. Krydsende trafik er ikke tilladt.
Start/mål skal tydelig afmærkes.
Banearealet skal tydelig opmærkes, for at forhindre fejlkørsel, og som vejledning for hvor publikum må opholde sig. Der tages her mere hensyn til publikum, end til køretøjerne.
Inderbarrierer opbygges så de ikke forvolder unødvendig skade på køretøjerne.
Der opstilles borde til brug for kørerne. Kan dette ikke gøres, skal information om dette skrives i løbs indbydelsen.
Der bør være vand- og toiletforhold i et rimeligt omfang.
Der bør være mulighed for køb af forfriskninger.
Der skal være adgang til 230 Volt for løbs deltagerne.
Højtaleranlæg er påkrævet, så det er muligt for kørerne at få information.

3.3 – Asfaltbane
Længden af banen bør være mellem 90 og 350 meter. Der bør være en langside i
forbindelse med startstedet.
Banen skal være min. 2,5 meter bred.
Bilen skal være synlig over hele banen fra køretårnet.
Tunneler er ikke tilladt.
Krydsende trafik er ikke tilladt.
Start og mål skal afmærkes tydeligt.
Banearealet skal tydelig opmærkes, for at forhindre fejlkørsel, og som vejledning for
hvor publikum må opholde sig. Der tages her mere hensyn til publikum, end til
køretøjerne.
Der bør være inder barrierer eller tilsvarende foranstaltninger, for at forhindre kørere i
at afskære sving/kørevejen.
Der bør være vand- og toiletforhold i et rimeligt omfang.
Der bør være mulighed for køb af forfriskninger.
Der skal være adgang til 230 Volt for løbs deltagerne.
Højtaleranlæg er påkrævet, så det er muligt for kørerne at få information.
4 – Klasser
Alle klasser fastlægges af bestyrelsen, og fremlægges som appendiks til reglementet, senest 2 måneder før
sæsonstart.

5 – Løbs afvikling
5.1 – Før løbet
5.1.1 – Tilmelding, generelt
Tilmelding sker MYRCM.ch Tilmelding skal være foretaget senest 7 dage før løbet, ved for sen tilmelding er den arrangerende klub berettiget til at opkræve dobbelt startgebyr, eller til at afvise tilmelding.
Tilmelding er bindende medmindre der er meldt afbud til klubben senest 6 dage før løb.

Kontakperson med. e-mail eller telefonnr. Skal stå på indbydelse. Hvis man vil afmelde sig i dage op til løbet, hvis en pludselig sygdom har indfundet sig. Det er op til klubben, hvis man vil opkræve start gebyr ved sygdom.
Alle kan deltage, der afvikles dog max. 10 heat.
Det er op til den enkelte klub at afgøre, om banen, grundet mange tilmeldinger, kan bære afviklingen af heat med flere end 6 kørere pr. heat, dog max. 8 kørere pr. heat.
Der kan gives dispensation for 9-10 kørere pr. heat. Klubben kan skrive i tilmelding, hvis der er max pladser til løbet, eks. Max heats.

Overstiger tilmeldingerne løbets maksimum deltagerantal, meldes afbud direkte til de sidst tilmeldte, og startgebyret tilbagebetales til disse kørere.
Følgende skal fremgå af tilmeldingen:’
1) Kørere nummer (hvis der tidligere er deltaget i løb).
2) Kørerens navn og adresse.
3) Om køreren er medlem af en R/C-klub.
4) Kørerens kanaler/frekvenser.
5) Hvilken klasse der skal deltages i.
6) Arrangerende klub og løbs dato.
Følgende er ikke obligatoriske:
7) Kørerens køre evner.
8) Kørerens alder.
9) Kørerens telefonnummer.
Samme kører kan deltage i flere. Der skal så laves en tilmelding for hver klasse der skal deltages i.
Der betales startgebyr for hver klasse. Vælger en klub at inkludere dæk i startgebyret
må dækkenes pris alene ikke overstige 250 kr.
Hvis løbet bliver overtegnet, deltages der kun i den klasse der er mærket med “1”(prioritering).
Vedrørende tilmelding til flere klasser skal alle så vidt muligt deltage i en klasse. Er der plads til flere kørere, tages tilmeldinger til flere klasser i rækkefølge efter tilmeldingsdato.
Hvis der efter tilmelding i flere klasser, ikke er muligt at køre i flere klasser, skaltilmeldings- gebyr tilbagebetales mod forevisning af kvittering på løbs dagen. Det er alene på kørerens initiativ at tilbagebetalingen sker.
Det er tillagt at stille til start i både superstock og modfied.

5.1.3 – Aflysning
Hvis et løb aflyses før løbs datoen, tilbagebetales startgebyret.
5.1.4 – Løbs træning
I perioden op til et løb er det den arrangerende klub der bestemmer om der er mulighed for træning. Det er tilladt at opkræve træningsgebyr om lørdagen på  50 kr.
Der skal på løbsdag gennemføres 2 runder heattræning, heattræning skal gennemføres således at alle heats har mulighed for at køre 5 minutter, men der behøver ikke at være tælleranlæg kørende.
“Reseetning” til kvalifikationen efter heattræning er tilladt.

5.2 – Under løbet
5.2.1 – Løbsledelse
For at et løb kan afvikles på rimelig vis, skal den arrangerende klub sørge for en
passende løbsledelse.
Denne består af:
Løbsleder
Tælle- og startpersonale

Løbslederen træffer alle afgørende beslutninger, evt. vejledt af det øvrige
hjælpepersonale.
Løbslederen bør have et par personer der kan holde øje med afviklingen af løbet, se efter på sættere mm. Disse kan endvidere fungere som “standby” påsættere hvis der mangler nogle. Det er klubbens ansvar at have påsætter til et heat. Hvis der mangler. Eks. Ved kun 4 i et heat.
Tælle og startpersonale tager sig af tidtagningen, og sørger for at bilerne er placeret rigtig til start mm.
Der bør være mindst 2 personer til tællepersonale, hvoraf det tilstræbes at det er den samme person der styrer startproceduren tilrettevisning med mere.
Tællepersonalet er ikke forpligtet til at tælle bilen manuelt hvis bilen har tabt tællebrikken.
Depotpersonalet tager sig af ind og udlevering af sendere, bistår ved teknisk kontrol med mere.
Der skal være en vægt tilstede. Udstyr til måling af volt og bilens bredde med mere.
Herudover skal der bruges personale til evt. forplejning.
Vil en løbsleder deltage i løbet, SKAL der være flere løbsledere, således at
vedkommende ikke er løbsleder for den klasse der deltages i.
Hvis der er flere løbsledere, skal ansvarsfordelingen annonceres under briefingen.
Protester rettes skriftligt(500 kr gebyr) til løbslederen.

5.2.2 – Teknisk kontrol
Der skal være mulighed for, ved egen foranstaltning at kunne foretage teknisk kontrol af sit køretøj, med assistance og vejledning af autoriseret personel, hvis dette ønskes.
Det er til enhver tid kørerens eget ansvar, at bilen overholder reglerne.
På løbs dagen foretages teknisk kontrol, der mindst omfatter:
Køretøj, herunder batterier, kontrolleres i henhold til bestemmelserne for dette.

Bliver der ved teknisk kontrol påtalt nogle ting, skal de rettes før køreren får lov at starte. Der foretages under løbet stikprøvekontroller, og findes der under en sådan kontrol noget der ikke er i orden, bliver køreren diskvalificeret fra sidst kørte heat.
Teknisk kontrol med batterikontrol skal foregå før heat, dette skal dog annonceres tydeligt evt. på indbydelsen.
Er der dele i køretøjet der skal skilles ad, er det køreren selv der skal gøre dette på kontrolstedet.
Løbslederen kan evt. dispensere for dette, hvis fejlen er opstået under et heat på grund af ydre påvirkninger.
5.2.3 – Inddeling af klasser
Alle tilmeldte inddeles så vidt muligt ud fra deres samlede placering i den pågældende
klasse.
Dog tages der hensyn til deltagere der ikke har deltaget i alle løb, disse placeres på i
heat efter deres evner.
Overordnet placeres kørerne efter angivne køreevner.
Det langsomste heat starter først.
5.2.4 – Briefing
Før et løb startes, afholdes der en briefing for kørerne, hvor der fortælles om hvordan
løbet afvikles.
F.eks. startproceduren som ikke er standardiseret, skal annonceres under kørerbriefing.
Påsætter i aktuel heat er de kørere, som har kørt foregående heat. Med mindre løbs
ledere anviser andet.
Der må ikke lades eller skiftes køreceller under afvikling af et heat.
5.2.5 – Kvalifikation
Ved Staggerd start orienteres kørerne om systemet på løbs dagen. (Lyd, Lys eller
andet)
Der gives passende varsel om hvornår et heat starter.
Er en kører ikke mødt op til start, ventes der ikke med starten.
Første gennemkørsel startes efter nummeret på bilen/startlisten.
Resterende gennemkørsler startes efter resultater af foregående gennemkørsel.
De indledende heat gennemkøres som standard 3 gange.
De 2 bedste resultat af de indledende heat er tællende for placering i finalerne.
Hurtigste kører i en gennemkørsel tildeles 0 point
Næsthurtigst 2 point, tredje hurtigst 3 point osv.
Ved pointlighed, ses først på hvem der har det laveste point tal i en tællende runde,
Ved fortsat pointlighed ses på bedste tid i bedste tællende indledende, herefter tid i næstbedste tællende
indledende, herefter bedste tid i bedste ikke tællende indledende osv.
5.2.6 – Finaler
Kørerne placeres i finaler efter de 2 bedste resultat de har opnået i de indledende heat.
Finalerne startes altid som formel 1 start.
Denne fremgangsmåde bruges i alle klasser.
Finalerne gennemkøres som standard 3 gange.
I hver finale runde tildeles følgende point.
Placering Point
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
Point for de 2 bedst opnået placeringer lægges sammen og den med færrest point er vinder af løbet.
Hvis 2 eller flere har lige mange point, er det den med lavest pointtal i en finale der vinder, hvis fortsat
pointlighed er det køreren med hurtigste finale tid i den bedst placeret finale.
EKS:
Køre 1 har: 1 og 3 plads = 4 point (1plads i tiden 14laps 5:05.12)
Køre 2 har: 2 og 2 plads = 4 point
Køre 3 har: 1 og 3 plads = 4 point (1plads i tiden 14laps 5:03.67)
Køre 1 og 3 har begge en bedre placering end køre 2 og er dermed bedre placeret.
Køre 3 har været hurtigere i sin bedste placering end køre 1.
Resultat.
1 plads. Køre 3
2 plads. Køre 1
3 plads. Køre 2
5.2.7 – Advarsel/straf
En deltager der bevist afkorter banens forløb skal så vidt muligt straffes med. stop’n’go under løbet, hvis dette ikke er muligt kan der tillægges straf tid til deltagerens sluttid.
I grove eller gentagende tilfælde kan deltageren diskvalificeres fra det pågældende heat.
Hvis en kører under heatet bevidst snyder (afskærer sving mm.), eller hvis der vises grov usportslig optræden, kan der ligeledes straffes med “stop and go” efter løbs lederens anvisninger.
Er en køre eller godkendt afløser ikke på plads som påsætter i heatet der efterfølger deltagerens eget heat, fratrækkes der en omgang fra deltagerens på det tidspunkt bedste resultat.
Alle tvivls tilfælde afgøres af den udpeget løbsleder/dommer evt. i samråd med. medlemmer af DRCMU’s bestyrelse.
Usportslig optræden inkluderer også råben af andre kørere eller påsættere.
1. gang = advarsel – 2. gang = fratrækkelse af bedste resultat – 3. gang = bortvisning”
I meget grove tilfælde (truende adfærd, fysisk vold o.l.) vil pågældende blive direkte bortvist.
Dette afgører løbledelse i samarbejde med et bestyrelsesmedlem fra DRCMU.
Hvis DRCMU ikke er repræsenteret ved pågældende løb, så har løbsledelsen den endelige afgørelse.
5.2.8 – Afbrud/aflysning
Hvis et løb afbrydes pga. vejrliget (regn mm.), gøres stillingen op efter de resultater
der er opnået i hele gennemkørsler.
Det vil sige, at hvis løbet afbrydes midt i 3. gennemkørsel, er det det bedste resultat
fra 1. eller 2. gennemkørsel der er tællende for endelig placering.
Det er alene løbslederen der afgør om et løb skal afbrydes eller ej.
Hvis starten på et løb udsættes, kan løbslederen endvidere skære antallet af
indledende heats ned til 2.
Startgebyr tilbagebetales ikke hvis løbet afbrydes eller aflyses på løbs dagen.
Bemærkning! Hvis et løb (undtagen afslutnings-løbet) er delt over 2 dage, køres, de
på dagen startende klasser, færdig samme dag.
5.3 – Efter løbet
5.3.1 – Pokaler/præmier. Modified, superstock og F1 er mesterskabs klasser. Der gives pokaler til de tre første, og til vinder af lavere finaler. Der køres om pokaler i samlet stilling.

I stock skal klubben udlevere 6 gavekort a 150 kr. Til 6 heldige deltagere. Dette sker ved lodtrækning. Der er ikke præmier til de tre hurtigere eller vinder af lavere finaler.

Det skal være gavekort til RC forhandlere.

DRCMU giver medaljer til alle i stock, der måtte have en.

Der gives pokaler til følgende:
Nr. 1, 2 og 3 i A-finalerne.
Nr. 1 i hver af de andre finaler.
Dette gælder touringcar superstock,modified og F1..
Der gives medalje til alle deltagere i begynder klasser.

Beløbet til indkøb af pokaler skal stå i forhold til, hvor mange, der deltager i klassen.
Præmier i form at r/c udstyr eller andet, accepteres ikke som erstatning for pokaler, disse må kun gives som et tillæg til pokal/medalje.
5.3.2 – Pointsystem
Køres et løb som en del af en samlet turnering, gives der point efter et fastlagt system (se herunder).
Der gives 1 point for Pole position i A finale, derudover gives point som vist herunder.
Bemærk, det viste eksempel er opdelt efter 8 deltagere i hver finale.
Er der kun 6 eller 7 deltagere i heatene, bruges selvfølgelig stadig op til 40point
som max.
Plads Finale Point Plads Finale Point Plads Finale Point
1 A-finale 40 1 B-finale 32 1 C-finale 24
2 A-finale 39 2 B-finale 31 2 C-finale 23
3 A-finale 38 3 B-finale 30 3 C-finale 22
4 A-finale 37 4 B-finale 29 4 C-finale 21
5 A-finale 36 5 B-finale 28 5 C-finale 20
6 A-finale 35 6 B-finale 27 6 C-finale 19
7 A-finale 34 7 B-finale 26 7 C-finale 18
8 A-finale 33 8 B-finale 25 8 C-finale 17
Plads Finale Point Plads Finale Point
1 D-finale 16 1 E-finale 8
2 D-finale 15 2 E-finale 7
3 D-finale 14 3 E-finale 6
4 D-finale 13 4 E-finale 5
5 D-finale 12 5 E-finale 4
6 D-finale 11 6 E-finale 3
7 D-finale 10 7 E-finale 2
8 D-finale 9 8 E-finale 1
Hvis der er mere end 40 deltagere i en klasse tildeles nr. 41 og nedefter 0 point.
5.3.3 – Resultatlister
Den arrangerende klub er ansvarlig for at resultatlister kommer de respektive klasse repræsentanter (offroad
og touring) i hænde, senest søndag efter løbets afslutning. Der kan træffes aftale med repræsentantenom at resultater afleveres direkte til pointfører.

Løbslederen skal overføre resultater på myrcm.ch til DRCMU samlet resultat liste.

5.4 – Afslutningsløb
Det sidste løb i en samlet turnering kan køres efter nogle særregler.
Der kan deltages i alle klasser.
Der er fri tilmelding til afslutningsløbet.
Alle deltagere overfører de point som de har opnået i de indledende løb.
Indledende heats gennemkøres som normalt.
Finalerne gennemkøres 3 gange, hvoraf de 2 bedste resultater er gældende.
Der gives point på samme måde som til et normalt løb, bortset fra at vinder får 45 point, nr 2 får 44 osv.
De her opnåede point + de point der er overført fra indledende løb, giver den endelige stilling.
Der gives pokaler som til et almindeligt løb + der gives pokaler til de 3 bedste indenfor hver klasse efter sammentælling af point.

5.4 – Afslutningsløb
Det sidste løb i en samlet turnering kan køres efter nogle særregler.
Der kan deltages i alle klasser.
Alle deltagere overfører de point som de har opnået i de indledende løb.
Indledende heats gennemkøres som normalt.
Finalerne gennemkøres 3 gange, hvoraf de 2 bedste resultater er gældende.
Der gives point på samme måde som til et normalt løb, bortset fra at vinder får 45 point, nr 2 får 44 osv.
De her opnåede point + de point der er overført fra indledende løb, giver den
endelige stilling.
Der gives pokaler som til et almindeligt løb + der gives pokaler til de 3 bedsteindenfor hver klasse efter sammentælling af point.

Afslutningsløb der afholdes over 2 dage, afvikles med de normale 2 træningsrunder, 5 kval heats hvoraf de
3 er tællende til finale placering, samt de normale 3 finaler.
5.5 – Tællende løb
Der opsamles point fra max. 6 indledende løb.
Nedenstående skema viser hvor mange løb i en turnering der kan blive gældende:
Antal løb Tællende
Ved 1-2 løb er alle tællende
Ved 3-4 løb vil det være antal løb – 1 der er tællende
Ved 5 eller flere løb vil det være antal løb – 2 der er tællende
Det skal bemærkes at et evt. afslutningsløbet indregnes i de i skemaet nævnte tal.
Hvis der, når turneringen er afsluttet, er kørere med pointlighed, vil det blive afgjort med flest tællende første pladser, flest tællende anden pladser og flest tællende tredje pladser, ved fortsat pointlighed, vil
vinder være den med flest point i afslutningsløbet.

5.6 – Tæller system
5.6.1 – Krav vedrørende tælleanlæg
Unionens tælleanlæg eller lignende automat-anlæg skal bruges til alle turnerings løb.
Lejepris fremgår af bilag sidst i dette reglement.
Tælleanlægget kan lejes til løb udenfor turnering til samme pris som turnerings løb.
Ved misbrug af anlægget, f.eks. med for sen ladning af tællebrikker, og dette forvolder skade på anlægget, kan bestyrelsen opkræve de faktiske udgifter. Samt ved tællerbrikker, der er blevet borte.
Det er op til klubben evt. at gøre regres overfor kørerne.
5.6.2 – Opsætning af tælleanlæg
Tællesløjfe skal placeres over/under banen
Der skal være 40 cm mellem de 2 ledninger i sløjfen (på tværs af banen).
Tællesløjfen kan placeres ved start af langsiden (ca. 2-3 meter efter sidste sving før
langsiden). Følges dette, er fejlmulighederne minimale, da der på dette punkt er en
forholdsvis lav fart på bilerne, ligesom der også er minimum støj fra regulatorer mm.
Der skal være mulighed for start efter tællesløjfen, da dette skal bruges ved finaler.
Samtidig bør PC’eren til tælleanlægget placeres et stykke fra selve sløjfen for at undgå evt. forstyrrende støj fra denne.
5.6.1 – Tællerbrikker
Da der jo findes mulighed for i dag, at få lavet en klon af sin personlige tællerbrik, kan man i uheldige
omstændigheder komme i den situation at flere end 1 deltager, er tilmeldt med samme AMB nummer, i sådanne konflikter, vil førsteret til nummeret, altid gå til indehaver af en ægte AMB brik, hvis der er mere
en 1 person der har samme nummer, og ingen af dem kan præsentere den originale AMB brik, så er det ene og alene løbsledelsen der afgør hvem der kan benytte nummeret (f.eks. ved lodtrækning), den eller de
øvrige må så benytte en af unionens brikker.
6 – Gældende satser tilmelding, protester mm.
6.1 – Protester
Gebyr for skriftlig protest ved løb: Fastsættes på den årlige generalforsamling. – DRCMU`s bestyrelse vil
efterfølgende behandle sagen.
6.2 – Leje af tælleanlæg
Fastsættes på den årlige generalforsamling.
6.3 – Klubkontingent til Unionen
Årligt kontingent: Fastsættes på den årlige generalforsamling.
6.4 – Tilmeldingsgebyrer
Almindelig løb: Fastsættes på den årlige generalforsamling.
Afslutnings løb (2 dage): Fastsættes på den årlige generalforsamling.
Medlemmer af bestyrelsen er fritaget for tilmeldings gebyr.
6.5 – Fordeling
Til Unionen: Fastsættes på den årlige generalforsamling.
Der skal ikke afregnes for deltagende medlemmer af bestyrelsen.
6.6 – For sen aflevering af resultater
Ved for sen aflevering af resultater, vil klubben blive opkrævet gebyr, dette gebyr skal være betalt inden
klubben igen kan afholde løb i mesterskabs serien.
6.7 – Ændring oplysninger
Ændring af tilmeldingsoplysninger i forhold til de på tilmeldingen oplyste informationer på løbsdagen. Evt. skift af klasse, tællerbrik, frekvenser.
6.8 – Løbsleder
Alle løb som indgår i en DRCMU løbs turnering skal afvikles med en at DRCMU udpeget løbsleder.

Appendiks gebyrer:

6.1 500,00 kr.

6.2 DRCMU klub pr. arrangement 250,00 kr. Ikke DRCMU klub pr. arrangement 500,00 kr.

6.3 300,00 kr.

6.4 Stock 150,00 kr. andre klasser 150,00 Kr.

6.5 Løbsafgift på 100,00 kr. + 10,00 kr. pr deltager i mesterskabs klasser.