Indkaldelse til generalforsamling

https://www.drcmu.dk/2019/02/17/indkaldelse-til-generalforsamling/

Indkaldelse til DRCMUs Generalforsamling

Dato: 23. marts 2019 kl. 10:00

Sted: Multihuset Jenlevej 5 Ny Højen, 7100 Vejle

Praktisk info:
Morgenmad 9:30
Mødet starter 10:00

Frokostpause ca. 12:00 til 12:30.

Unionen er vært ved en let frokost, plus kaffe og vand.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Formandens beretning

4: Fremlæggelse af regnskab

5: Optagelse af nye klubber, eller eksklusion af eksisterende medlemsklubber

6: Behandling af indkomne forslag

7: Valg af bestyrelse

Kasserer Christer Rasmussen: overvejer genvalg

Onroad: Chris Nielsen: modtager genvalg

Off-Road: Kim Nielsen: modtager genvalg

Sekretær: Mogens S. Pedersen: overvejer genvalg

8: Valg af revisor

9: Fastsættelse af gebyrer

10: Evt.

Indkommende forslag til være unionen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Mail, som skal benyttes: kontakt@drcmu.dk

Dagsorden, offentliggøres på www.drcmu.dk senest 8 dage før.

Forslag til reglementsændringer fremlægges under Eventuelt hvor der er mulighed for at debattere, men ikke stemme om ændringerne. Bestyrelsen vil drage sin konklusion af de indkomne forslag om det er grundlag for at ændre reglementet.

Af hensyn til forplejning skal der foretages tilmelding. Tilmelding kan ske til kontakt@drcmu.dk. Det vil også være muligt at tilmelde sig via Facebook. Der kommer senere et opslag.

På generalforsamlingen kan alle medlemsforeninger lade sig repræsentere af 2 personer, der i denne forbindelse tegner deres respektive forening. På generalforsamlingen har alle klubber 1 stemme. Der kan kun stemmes ved fremmøde.

Bestyrelsen.