www.DRCMU.dk

Velkommen til DRCMU's nye hjemmeside


 

NYHEDERReferat Generalforsamling DRCMU 2016
Skrevet af Christer Rasmussen   
Fredag, 13. maj 2016 11:33

Referat Generalforsamling DRCMU 2016

 1. Deltagere

  Bestyrelse:

  Formand: Jan Larsen

  Kasserer/Off-road: Christer Rasmussen

  On-road: Jens Otto Frederiksen

  Revisor: Bjarne Callesen

  Klubber:

  Odense: Ulrich Rasmussen

  Tinglev: Kim Hansen & Bjarne Callesen

  Vejle: Rene Hougaard

  Skanderborg: Kristian Dalgaard & Emil Tranberg

  Randers: Gert Koue & Mogens Pedersen

  Sommersted: Kim Nielsen & Freddy Nielsen

  Hobro: Niels Laursen

  RC Royal: Rene Meng & Brian Kjærulf

  RC Kongen: Christer Rasmussen

  Viborg: Fuldmagt ved Ulrich Rasmussen

  Djurs: Fuldmagt ved Emil Tranberg

   

 2. Dirigent

  Jan Larsen

   

 3. Referent

  Christer Rasmussen

   

 4. Formandens Beretning

  Tilfredsstillende deltager antal i både off-road og on-road,

  On-road:

  Gennemsnit på ca. 40 deltagere, klar linje i afvikling med samme løbsleder, udfordring med mange deltagere i Tinglev, udfordring med Stock/Begynder klasse hvem der må deltage, det tales meget om at folk skal flytte klasse, der overvejes præmier ved evt. lodtrækning. Vi skal også passe på hvad DRCMU står for, der er ved at være mange deltagere der ikke har en daglig tilknytning til en DRCMU klub, og ved hvad Unionen står for og hvordan den fungere.

  Off-road:

   

 5. Regnskab

  Vedtaget

  Afklaring omkring manglende udgift til off-road pokaler, kontorartikler evt. en forsvundet toner, løbsafgift afklaring om hvordan on-road og off-road har genereret lige mange penge, da on-road har flere deltagere, grundet 7 off-road løb mod 6 on-road.

   

 6. Optagelse af nye klubber

  Ingen nye klubber

   

 7. Behandling af indkomne forslag

  1. Vægt i off-road rettes.

  2. Schumacher nye mini pin, klar skrives at alle 3 modeller er tilladt.

  3. Brug af flere biler. Udvalget tager forslaget og kommentarene til efterretning, og tager en beslutning.

  4. Alle løb tællende, ingen opbakning for forslaget.

  5. Aldersgrænse i modified, forslaget blev debatteret, der er nogle udfordringe med yngre deltagerer, men der er ikke stemning for et fast regel omkring aldersgrænse, klubberne og forældre til yngre deltagerer, opfordres til på en positiv måde lære børnene hvordan man håndtere at der er andre biler på banen.

  6. Online streaming af ved alle løb, DRCMU kigger på det.

  7. Heat inddelt træning lørdag, det er op til klubberne hvordan de ønsker at afvikle træning.

   

 8. Valg til bestyrelse

  Formand: Kim Nielsen blev valgt ind

  On-road: Jens Otto Frederiksen blev genvalgt

  Off-road: Christer Rasmussen blev genvalgt

  Kasserer: Christer Rasmussen blev genvalgt

  Revisor: Bjarne Callesen blev genvalgt

   

 9. Evt

  Stock/Begynder, begynder navnet fjernes og der arbejdes mod at stock er åben for alle deltagere nye og gamle der mener at klassen passer dem bedst, forslag omkring at klassen ikke præmieres ud over at alle modtager en medalje, og der så trækkes lod om nogle præmier eller gavekort fra forhandlerne.

  Lang debat om motor i Stock/Super Stock, om hvordan ukendte motorer skal håndteres hvis nye deltagere komme med dem.

   

 
Forslag til generalforsamlingen
Skrevet af Jan Larsen   
Mandag, 28. marts 2016 20:31

Her er de forslag DRCMU har modtaget:

________________________________________________________________________________________________

 

1. Vægtgrænser i Off-Road klasser opdateres så de følger EFRA reglement

 

2. Det nye Schumacher MiniPin 1 (samme dæk, blot lavet i en opdateret støbeform) tillades, da formentlig de gamle MiniPin udgår,

ingen ændring omkring MiniPin 2.

 

3. - Er i tvivl om det nogensinde har været skrevet ind i reglementet, men ønsker at få indført: At en deltager må anvende 2 biler

på løbsdagen og det er mulig at registrere sig med 2 tællerbrikker. Begrundelse, det er ikke i unionens historie blevet

mærket/kontrolleret chassiser for at forhindre at man anvendte forskellige biler på løbsdagen. I dag er det flere forskellige chassis

løsninger i både on-road og off-road klasser og flere deltagere medbringer flere forskellige biler og tester dem op mod hinanden

for at finde det rette set up og når det alligevel ikke bliver kontrolleret, kan det ligeså godt give deltageren muligheden for at

vælge den bil som passer ham bedst efter forholdene.

 

Med venlig hilsen

Ulrich Rasmussen

Odense RC Minirace

_________________________________________________________________________________________________

 

Forslag:

Ændre min. vægt fra den gamle 1474g. + 22g. til 1480g. for 2wd og 1588g. + 22g. til 1590g. for 4wd,

da de store gamle Amb tællerbrikker ikke bliver brugt mere, de er i dag blevet erstattet af små mindre

personlige tællerbrikker som IKKE veje 22g. men KUN 8g.

 

Forslag.:

Til at lave ALLE løb tællende i en Løbs Sæson i Off og onroad, ligesom det er i andre

løbs serie i ind og udland.

Forslag.:

At der bliver lavet en aldersgrænse for hvornår man kan køre med i Modified.

Da det er en klasse hvor der køre hurtig og til tider holdt på hinanden,og de ikke rigtigt

kan stå for presset i klasse.

Man sætter jo heller ikke en Lilleput fodboldspiller til at spille med som Senior i

Superligaen, fordi han / hun er god til at spille bold.

De for ligesom lov til at moden i det små klasser, derfor et forslag om en aldersgrænse

på 15 år for at køre med i Modified.

Mvh. Konrad B.

____________________________________________________________________

 

Jeg sender hermed følgende forslag fra BRCC vedr TC løbene (som sikkert også er int. ifm Off-Road løbene)

1. Alle løb kommer på Online streaming på Myrcm. Så alle i "hele verden" kan følge løbene Live. Som jeg har forstået

det er det kun et spørgsmål om et mindre beløb pr. år til MYRCM for at det kan lade sig gøre.

2. Heat inddelt træning til alle løb, som prøvet ved DRCMU6 i BRCC og videreført til afslutningsløbet i Tinglev.

BRCC vil gerne afholde en afd af DRCMU i TC On-Onroad i uge 6 - 2017

 

Med venlig hilsen

BRCC

Kim

 
Tilmelding 1:10 Off-road 2016
Skrevet af Christer Rasmussen   
Onsdag, 23. marts 2016 10:44

Så er tilmeldingen klar på www.myrcm.ch

Du kan se datoer og finde direkte link til tilmelding i menuen unden "1:10 Offroad" - "Løb" Eller klik her http://drcmu.dk/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=25&Itemid=26

 

Husk at sidste rettidig tilmelding/afmelding er Søndag kl. 23:59:59 ugen før løbet, efter dette tidspunkt er klubben berettiget til at opkræve dobbelt gebyr eller afvise tilmeldingen. Registrering/ændring/sletning af tilmelding er muligt på www.myrcm.ch frem til Onsdag kl. 23:59.59 derefter skal du kontakte klubben direkte.

Husk også et opdatere din profil på myrcm.ch med rigtig navn, bil model, og vigtigst tællerbrik!!

 
Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2016
Skrevet af Jan Larsen   
Tirsdag, 23. februar 2016 21:26

Kære klubber,

 

Herved indkalder bestyrelsen i DRCMU til ordinær generalforsamling der afholdes

3. april 2016. Kl. 12.00 - 16.00 (ca)

i Gildesalen v/ Spøttrupvej 42, 7400 Herning med følgende dagsorden:

 

0. Deltagere

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Formandens beretning

·          v/ Formand Jan Larsen

4. Godkendelse af regnskab

·          v/ Kasserer Christer Rasmussen

5. Optagelse af nye klubber/eksklusion af eksisterende klubber

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg til bestyrelse

·         Formand: Jan Larsen genopstiller ikke. Kim Nielsen opstiller.

·         Onroad: Jens Otto Frederiksen genopstiller

·          Offroad: Christer Rasmussen genopstiller

·          Kasserer: Christer Rasmussen genopstiller

·          Revisor: Bjarne Callesen genopstiller

8. Evt.

 

Forslag kommer på hjemmesiden umiddelbart efter tidsfristen for indsendelse udløber d. 27. marts ved midnatstid.

Generalforsamlingen starter kl. 12.00 sharp da nogen har langt hjem efterfølgende.

Hvem har adgang: bestyrelsen, max 2 personer pr. klub og Kim Nielsen som stiller op til formandsposten.

Der vil være lidt forfriskende i form af sodavand eller vand. Der planlægges med en pause ca. halvvejs i forløbet på omkring 15 min.

 
2016 1:10 Off-road sæson
Skrevet af Christer Rasmussen   
Fredag, 19. februar 2016 13:42

Så skulle sommerens off-road løb være på plads.

 

Afd. 1 - Lørdag d. 16 April - Black Hill (Hobro)

Afd. 2 - Søndag d. 15 Maj - Odense R/C Minirace

Afd. 3 - Søndag d. 22 Maj - Viborg RC Racing

Afd. 4 - Søndag d. 19 Juni - HMR90 (Sommersted)

Afd. 5 - Lørdag d. 6 August - RC Kongen (Søndersø)

Afd. 6 - Søndag d. 21 August - RC Royal (Kolding)

Afd. 7 - Lørdag-Søndag d. 3-4 September - Black Hill (Hobro)

 

Tilmelding bliver på www.myrcm.ch og åbner kort efter afslutningsløbet i Touring Car i Tinglev d. 20 Marts.

 
Invitation DRCMU 4 Djurs
Skrevet af Jan Larsen   
Søndag, 08. november 2015 22:53

Invitation til DRCMU 4 i Djurs RC Racing.

 

Dato:             28. og 29. november 2015.

Sted: Møllehallen. Ålsrodevej 3, 8500 Grenå.

Klasser:        1:10 Touring Car Stock, Super Stock og Modified.

Fredag: Vi er i hallen fra kl. 16:00.

 

Vi forventer banen er klar ved 20 tiden hvorefter der er fri træning.

Lørdag: Hallen åbner kl. 08:00.

Klasseinddelt træning fra kl. 9:00.

Banen lukker kl. 23.00 og lyste slukkes kl. 24:00.

 

Søndag: Hallen åbner kl. 07.00.

2 x heat-træning fra kl. 8:00.

3 x kval-heat + 3 x finaler.

Pokaloverrækkelse.

 

Tilmelding: OBS, tilmelding på www.myrcm.ch

 

Tilmeldingsfrist: 22. november 2015

 

Startgebyr: Kr. 400,- pr. klasse (inklusiv 1 sæt kontrol dæk).

Kr. 100,- for Stock klassen (ingen dæk inkluderet).

Ved for sen tilmelding betales dobbelt gebyr pr. klasse.

Betaling på dagen, før den første kvalificeringsrunde.

 

Reglement: DRCMU

 

Løbsleder: Nicolai Nielsen

 

Andet: Borde, stole og kiosk er til stede.

 

Træning fredag er gratis. Træning lørdagen koster kr. 50,-

Overnatning i hallen er muligt, også fra fredag til lørdag. Pris kr. 30,-

Ønskes overnatning fra fredag til lørdag bedes dette informeres til undertegnet.

 

Kiosk: Lørdag morgen: Franskbrød med pålæg.

 

Lørdag aften: Lasagne med salat og flutes.

Søndag morgen: Rundstykker med pålæg.

Kiosken har begge dage også: Sandwich, toast, kaffe, the, vand og diverse snacks.

 

Spørgsmål: Du er velkommen til at kontakte Palle Ostenfeldt på sms 22982348 eller

Finn Bjerregaard på sms 24231720. Der vil også løbende komme info på Facebook.

 

 

 

Djurs RC Racing byder velkommen til en god omgang ræs…

 
<< Første < Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste > Sidste >>

Side 1 ud af 19