Reglementer i DRCMU

Under dette menupunkt finder du de nye opdaterede reglementer, der anvendes under DRCMU.

Vi arbejder på at opdele reglementerne, så der findes et generelt reglement, der omfatter krav til arrangører, baner samt pointgivning.

Desuden findes der så specifikke reglementer for onroad og offroad.

Bestyrelsen har opdateret onroad-reglementet, der skal gælde for den kommende indendørssæson 2018/2019.

Reglementerne kan findes i den aktuelle version som pdf-dokument under menupunktet Reglementer i DRCMU/Reglement Onroad.

Indtil vi har de opdaterede reglementer vil der naturligvis fortsat være adgang til de gældende reglementer. Der kan du få via menupunkterne.