Reglement er opdateret

http://www.drcmu.dk/2019/09/09/reglement-er-opdateret/

Som følge af afgørelsen omkring kontroldæk for den kommende sæson er reglementet nu opdateret. Reglementer fremgår af hjemmesiden.

I reglementet for Stock og Modified er der en henvisning til godkendte karosser gældende frem til 1. april 2020. Denne liste blev låst pr. 1. september 2019. Listen kan findes via reglementet, men du kan også finde den her. Uanset en karosse er godkendt skal den stadig veje minimum 85 gram.