Indlæg fra formanden

http://www.drcmu.dk/2020/03/09/genralforsamling-drcmu/

Formand Ulrich Rasmussen har lagt følgende på vores Facebookgruppe tidligere i dag:

I forbindelse med den kommende generalforsamling kan jeg konstatere, at der ikke forlods har meldt sig kandidater til alle ledige poster til bestyrelsen i DRCMU.

Patrick Folman og Caspar Morgen har sammen ønsket at opstille som formand for onroad-udvalget. Jeg har forklaret dem, at det ikke kan lade sig gøre, men at det alene er én af dem, der i givet fald er medlem af bestyrelsen. De var ikke interesseret i at overtage både sekretær- og onroad-udvalgsposten. Patrick/Caspar er derfor alene i spil som kandidat som formand for onroad. Hverken Caspar eller Patrick har mulighed for at deltage på generalforsamlingen, men jeg har modtaget et brev omkring ønsket om at opstille. Brevet fremlægges for deltagerne på generalforsamlingen.

For at sikre, at vi i DRCMU fortsat har alle poster besat i bestyrelsen har jeg derfor opfordret både Chris Nielsen og Mogens Pedersen til at genoverveje deres beslutning om ikke at genopstille for den kommende valgperiode.

Begge har efter modne overvejelser besluttet, at de genopstiller.
Genopstillingen er dog betinget af, at de begge genvælges til bestyrelsen.

Sidst og ikke mindst, jeg mangler svar fra Birkerød, Aalborg, Rckongen og Glostrup om de kommer til generalforsamlingen. De er selvfølgelig velkommen uden tilmelding, men det er af hensyn til tilkøb af morgenmad og frokost jeg ønsker at vide om I deltager i generalforsamlingen.

Ulrich Rasmussen
DRCMU