Information fra bestyrelsen

http://www.drcmu.dk/2020/08/18/information-fra-bestyrelsen/

Den kommende indendørssæson

Rammerne for den kommende indendørssæson er nu ved at være på plads. Bestyrelsen har afholdt møde med stort set alle arrangører af løb i den kommende indendørssæson.

På dette møde fik DRCMU opbakning fra stort set alle klubber til de rammer for sæsonen, der blev foreslået af bestyrelsen:

  • Alle DRCMU-løb i onroad bliver nu til 2-dages arrangementer.
  • Der køres 4 kvalifikationsrunder i alle eksisterende klasser. Der køres 2 om lørdagen og 2 om søndagen. 2 er tællende, så en kører, der er forhindret i at deltage om lørdagen, kan køre de 2 kvaler om søndagen og stadig deltage på lige fod med de øvrige.
  • Løbene om søndagen afsluttes tidligere. Derfor bliver der kun en træning søndag morgen inden der køres de to sidste kvalifikationsrunder. Det er et mål, at alle løb er afsluttet senest kl. 17.00, så alle kan komme hjem til fornuftig tid.
  • Der etableres en prøveklasse med forhjulstrækkere (FWD). Klassen kommer til at køre om lørdagen. Såfremt betingelserne omkring et gennemsnitligt minimum antal deltagere på 6 er opfyldt, bliver der tale om en mesterskabsklasse (reglen omkring betingelser for deltagerantal gælder også F1, Stock og Modified i lighed med sidste år).
  • Der fortsættes med uændret reglement i F1. Det vil sige samme motor, gearing og dæk.
  • Der er ikke de store ændringer på vej i Stock Open/U16, Stock og Modified. Der kigges på en forenkling af regler, men motor, dæk og gearing forbliver uændret. Vi kigger bl.a. på at fjerne kontrol af spænding på batteriet i Modified.
  • Karosserilister for Stock, Modified og FWD vil blive opdateret og derefter fastlåst for sæsonen.
  • De endelige reglementer vil blive offentliggjort på hjemmesiden snarest.

Generalforsamling 2020:

Der afholdes ikke generalforsamling i 2020. Den nuværende bestyrelse har tilbudt at fortsætte til næste generalforsamling og dette har langt hovedparten af klubberne bakket op omkring.

Der vil i stedet blive indkaldt til generalforsamling allerede i januar 2021. Så får en ny bestyrelse mulighed for at påvirke den kommende offroadsæson i stedet for reelt at skulle vente et helt år.

Inden generalforsamlingen vil der efter afholdelse af de tre indendørsløb i efteråret blive afholdt et møde med klubberne for at evaluere på ændringerne i reglementet.