Endelig løbskalender for offroad 2021

http://www.drcmu.dk/2021/04/11/endelig-loebskalender-for-offroad-2021/

Med de seneste udmeldinger om genåbningen af samfundet ser det lysere ud for klubberne for at afholde løb.

Som det er lige nu, er der et forsamlingsloft på 50 personer og det gør, at løbene bliver afviklet i 2-dags format.

Hvis der sker en forøgelse af forsamlingsloftet i løbet af sæsonen vil vi gå tilbage til et løbsformat med træning om lørdagen og løb om søndagen. Forøgelsen af forsamlingsloftet skal være effektueret 8 dage inden arrangementet før vi ændrer løbsformatet tilbage til det oprindelige.

Hvis forsamlingsloftet bliver hævet yderligere vil det blive meldt ud på drcmu.dk

Derfor skal deltagere og arrangører påregne, der kan komme ændringer med meget kort varsel.

Off-Road kalenderen 2021

8-9. maj: TiMo – Tinglev

22-23. maj: VMRC – Vejle

5-6. juni: TiMo – Tinglev

19-20. juni: Black Track – Nørager

Juli Sommerpause

7-8. august: Heden RC – Holstebro

28-29. august: ORCM – Odense

Med venlig hilsen Per V. Eriksen & Ulrich Rasmussen