Generalforsamling i DRCMU

http://www.drcmu.dk/2021/08/17/generalforsamling-i-drcmu/

Det er nu endeligt blevet muligt at mødes, så derfor indkalder bestyrelsen til generalforsamling i DRCMU.

Dato: 25. september 2021 kl. 10:30

Sted: Hjalleseskolen, Solbærvej 5, 5260 Odense

Praktisk info:
Morgenmad 10:00
Mødet starter 10:30

Unionen er vært ved en let frokost, plus kaffe og vand.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Formandens beretning

4: Fremlæggelse af regnskaber for 2019 og 2020

5: Optagelse af nye klubber, eller eksklusion af eksisterende medlemsklubber

6: Behandling af indkommende forslag

7: Valg af bestyrelse

  • Formand Ulrich Rasmussen: Ikke på valg
  • Kasserer Christer Rasmussen: Ønsker ikke genvalg
  • Onroad: Chris Nielsen: Ønsker ikke genvalg
  • Offroad: Per V. Eriksen: Ønsker ikke genvalg
  • Sekretær: Mogens S. Pedersen: Ønsker ikke genvalg

Bestyrelsen vælges for perioden frem til næste generalforsamling, der i følge vedtægterne skal afholdes i foråret 2022.

8: Valg af revisor

9: Fastsættelse af gebyrer

10: Evt.

Indkommende forslag skal være unionen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Mail, som skal benyttes: kontakt@drcmu.dk

Forslag skal indsendes af bestyrelsesmedlemmer fra medlemsklubberne. Forslag indsendt af individuelle personer vil ikke komme til behandling.

Dagsorden offentliggøres på www.drcmu.dk senest 8 dage før.

Forslag til reglementsændringer fremlægges under Eventuelt, hvor der er mulighed for at debattere, men ikke stemme om ændringerne.

Af hensyn til forplejning skal der foretages tilmelding. Tilmelding kan ske til kontakt@drcmu.dk. Det vil også være muligt at tilmelde sig via Facebook.

På generalforsamlingen kan alle medlemsforeninger lade sig repræsentere af 2 personer, der i denne forbindelse tegner deres respektive forening. På generalforsamlingen har alle klubber 1 stemme. Der kan kun stemmes ved fremmøde.

Bestyrelsen.