Dagsorden for den Ordinære Generalforsamling, d. 26. februar 2022 

http://www.drcmu.dk/2022/02/21/dagsorden-for-den-ordinaere-generalforsamling-d-26-februar-2022/
 

Dagsorden for den Ordinære Generalforsamling, d. 26. februar 2022

Sted: Hjalleseskolen, Solbærvej 5, 5260 Odense

Praktisk info:
Morgenmad 10:00
Mødet starter 10:30

Unionen er vært ved en let frokost, plus kaffe og vand.

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Formandens beretning

4: Fremlæggelse af regnskab for 2021

5: Optagelse af nye klubber, eller eksklusion af eksisterende medlemsklubber

                      Optagelse: BRC Brøndby

Eksklusion: Birkerød, er i restance til DRCMU. Bestyrelsen foreslår de får en frist til at indbetale Unionens tilgodehavende inden 1. august 2022

6: Behandling af indkommende forslag

                      Ingen indkomne forslag

7: Valg af bestyrelse

  • Formand Ulrich Rasmussen: Modtager genvalg
  • Onroad: Ole Strandlyst: Modtager genvalg
  • Offroad: Jan Larsen: Modtager genvalg
  • Sekretær: Jens Otto Frederiksen: Modtager genvalg

8: Valg af revisor

9: Fastsættelse af gebyrer

10: Evt.

                      Debat om til og framelding til løb.

                      Gennemgang af ændringer til det kommende Off-Road reglement.

 

BESTYRELSEN