Kære arrangerende klubber under DRCMU.

http://www.drcmu.dk/2022/10/12/kaere-arrangerende-klubber-under-drcmu/
Vi er super glade for, at I vil arrangere løb for os, så se dette som en positiv opfordring. I år har vi en situation, hvor vi har 2 versioner af dæk til SuperStock og Modified tilladt, V5 og V9 dækket. Vores kørere vil helt sikkert gerne vide, hvilket dæk de skal køre på til de forskellige løb i serien, inden de møder op.
Derfor en opfordring til klubberne, at huske at sende løbsinvitation ud i god tid, og husk at påføre hvilket dæk I har skaffet til løbet.
Huske også, at sende denne information til sekretaer@drcmu.dk så Jens Otto har mulighed for at ligge dette på DRCMU siden.
På forhånd tak.