Indkaldelse til generalforsamling 2023.

http://www.drcmu.dk/2023/01/06/indkaldelse-til-generalforsamling-2023/

Dato: 25. februar 2022 kl. 10:30

Sted: Hjalleseskolen, Solbærvej 5, 5260 Odense

Praktisk info:
Morgenmad 10:00
Mødet starter 10:30

Unionen er vært ved en let frokost, bestående af Sandwich, plus kaffe og vand.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Formandens beretning

4: Fremlæggelse af regnskab for 2022

5: Optagelse af nye klubber, eller eksklusion af eksisterende medlemsklubber

6: Behandling af indkommende forslag

7: Valg af bestyrelse

  • Kasserer Peter Andresen: Modtager genvalg
  • Onroad: Ole Strandlyst: Modtager genvalg
  • Offroad: Jan Larsen: Modtager genvalg
  • Sekretær: Jens Otto Frederiksen: Modtager genvalg

8: Valg af revisor

9: Fastsættelse af gebyrer

10: Evt.

Indkommende forslag skal være unionen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs fredag d. 10/2 kl.23.59. 

Mail, som skal benyttes: kontakt@drcmu.dk

Forslag skal indsendes af bestyrelsesmedlemmer fra medlemsklubberne. Forslag indsendt af individuelle personer vil ikke komme til behandling.

Dagsorden offentliggøres på www.drcmu.dk senest 8 dage før.

Forslag til reglementsændringer fremlægges under Eventuelt, hvor der er mulighed for at debattere, men ikke stemme om ændringerne.

Af hensyn til forplejning skal der foretages tilmelding senest d. 21/2. Tilmelding kan ske til kontakt@drcmu.dk. Det vil også være muligt at tilmelde sig via Facebook.

Til frokost kan der vælges imellem disse Sandwich: Kylling/Bacon, Flæskesteg, Skinke/Ost og Frikadelle, er der andre ønsker prøver vi at løse det.

Venligst angiv antal personer og hvilken sandwich I ønsker

På generalforsamlingen kan alle medlemsforeninger lade sig repræsentere af 2 personer, der i denne forbindelse tegner deres respektive forening. På generalforsamlingen har alle klubber 1 stemme. Der kan kun stemmes ved fremmøde.

Stemmeret: Kontingent for 2023 og andre udeståender skal være betalt og være DRCMU i hænde på unionens bankkonto inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen.

Download pdf fil.

DRCMU-Generalforsamling-indkaldelse-2023