Generalforsamling 2024.

http://www.drcmu.dk/2024/02/05/generalforsamling-2024/

Dato: 23. Marts 2024 kl. 10:30

Sted: Mødelokalet, Multihus Højen, Jenlevej 5, 7100 Vejle.

Praktisk info:
Morgenmad 10:00
Mødet starter 10:30

Unionen er vært ved en let frokost, kaffe og vand.

Dagsorden:

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Formandens beretning

4: Fremlæggelse af regnskab for 2023

5: Optagelse af nye klubber, eller eksklusion af eksisterende medlemsklubber

6: Behandling af indkommende forslag

7: Valg af bestyrelse

  • Formand: Ulrich Rasmussen, Modtager ikke genvalg
  • Onroad: Ole Strandlyst: Modtager ikke genvalg
  • Offroad: Jan Larsen: Modtager genvalg
  • Sekretær: Jens Otto Frederiksen: Modtager genvalg

8: Valg af revisor

9: Fastsættelse af gebyrer

10: Evt.

Indkommende forslag skal være unionen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen, dvs fredag d. 8/3 kl.23.59. 

Mail, som skal benyttes: kontakt@drcmu.dk

Forslag skal indsendes af bestyrelsesmedlemmer fra medlemsklubberne. Forslag indsendt af individuelle personer vil ikke komme til behandling.

Dagsorden offentliggøres på www.drcmu.dk senest 8 dage før.

Forslag til reglementsændringer fremlægges under Eventuelt, hvor der er mulighed for at debattere, men ikke stemme om ændringerne.

Af hensyn til forplejning skal der foretages tilmelding og angive antal personer man tilmelder senest d. 15/3. Tilmelding kan ske til kontakt@drcmu.dk. Det vil også være muligt at tilmelde sig via Facebook.

På generalforsamlingen kan alle medlemsforeninger lade sig repræsentere af 2 personer, der i denne forbindelse tegner deres respektive forening. På generalforsamlingen har alle klubber 1 stemme. Der kan kun stemmes ved fremmøde.

Stemmeret: Kontingent for 2024 og andre udeståender skal være betalt og være DRCMU i hænde på unionens bankkonto inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen.

DRCMU Generalforsamling indkaldelse 2024