Generalforsamling 2022.

Den Ordinære Generalforsamling, d. 26. februar 2022

Deltagere:

TINGLEV: Bjarne Callesen, Mike Hansen

Odense: Paw Mikkelsen, Brain Larsen

Heden RC: Kim Kristensen, Jacob Jeffers

Vejle: Oliver Nielsen, Rene Hougaard

Randers RC: Gert Koue

Black Track: Peter Andreasen

Bestyrelsen: Ole Strandlyst, Ulrich Rasmussen, Jan Laren, Jens Otto Frederiksen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling.

1: Valg af dirigent – Bjarne Callesen

2: Valg af referent – Jens Otto Frederiksen

3: Formandens beretning – læs den her.

4: Fremlæggelse af regnskab for 2021 Se bilag 2020–  Se bilag 2021 Vedtaget

5: Optagelse af nye klubber, eller eksklusion af eksisterende medlemsklubber

Optagelse: BRC Brøndby Optaget

Eksklusion: Birkerød, er i restance til DRCMU. Bestyrelsen foreslåеr de får en frist til at indbetale Unionens tilgodehavende inden 1. august 2022 Birkerød bliver ikke eksklusideret. Men betstyrelsen skriver til dem omkring betaling.

6: Behandling af indkommende forslag

                      Ingen indkomne forslag

7: Valg af bestyrelse

  • Formand Ulrich Rasmussen: Modtager genvalg Godkendt
  • Onroad: Ole Strandlyst: Modtager genvalg Godkendt
  • Offroad: Jan Larsen: Modtager genvalg Godkendt
  • Sekretær: Jens Otto Frederiksen: Modtager genvalg Godkendt

8: Valg af revisor Bjarne Callesen

9: Fastsættelse af gebyrer Deltager gebyret til afslutnings TC hæves.

10: Evt.

                      Debat om til og framelding til løb.

Der er udarbejdet et skriv, der ligger på www.drcmu.dk. Der beskriver reglerne omkring tilmeldning og afmeldning til løb.

                      Gennemgang af ændringer til det kommende Off-Road reglement. God og fin debat omkring klasser ud fra det oplæg, som Jan Larsen havde gennemarbejdet. Han trækker nu i arbejdstøjet og kommer med et færdigt regelsæt gældende for 2022. Forskellige muligheder for klasser(2WD) eks. 10,5 turns i 2WD blev vendt og drejet.

Gennemgang af dæk til sæsonen.

Open klasse blev også vendt og drejet. Svært med et regelsæt for denne klasse, idet der er så mange forskellige modeller.

 

BESTYRELSEN.

 

DATO:

Maj:

7-8 HEDEN

28-29 Odense

Juni:

11-12 Vejle

Aug.

6-7 Glostrup

20-21 Tinglev

10-11 Black Track.