Nyt reglement onroad 2019/2020

https://www.drcmu.dk/2019/07/07/nyt-reglement-onroad-2019-2020/

I løbet af kort tid vil der blive offentliggjort et nyt reglement for den kommende indendørssæson.

Inden dette er klar, vil bestyrelsen informere om de væsentligste ændringer.

Der blev på generalforsamlingen i foråret stillet forslag om at samle stock og super stock i en ny samlet klasse med 17,5T motor. På generalforsamlingen blev der fra alle de fremmødte klubber støttet op om forslaget og man bad bestyrelsen i DRCMU arbejde videre med det.

Samtidig kan vi konstatere, at den nuværende 13,5T og 21,5T motor, der har været anvendt i de sidste to sæsoner, er udgået fra producenten.

På baggrund af ovenstående har bestyrelsen valgt at ændre klasserne for den følgende sæson.

De største ændringer for den kommende sæson bliver derfor som følger:

  1. Stock og Super Stock lægges sammen. Der køres med en kontrolmotor på 17,5T og krav til gearing samt kontroldæk.
  2. Kontrolmotoren i den nye klasse bliver Hobbywing JUSTOCK 17,5T-Black-G2.1 (30408011)
  3. Der bliver indført minimumsvægt for karosser. Der bliver også lavet en liste med godkendte karosser fra sæsonstart.
  4. Minimumsvægten i den nye klasse og i Modified bliver 1.320 gram
  5. Kontroldækkene i den nye klasse samt Modified bliver Schumacher XG-28JB- Sorex 28R Tires, JB blue. Det bliver muligt for kørere i Modified at have to sæt dæk.
  6. For alle klasser vil der være krav om et gennemsnitligt antal på 6 kørere i de 6 løb for at en klasse vil blive betragtet som en mesterskabsklasse.

Bestyrelsen vil hen over sommeren få tilrettet reglementet. Det endelige reglement offentliggøres senest 6 uger før sæsonstart.