Løbsdeltagelse

TILMELDING.

Tilmelding til løb under DRCMU foregår via online systemet på myrcm.ch.

Har du ikke allerede en personlig profil på MYRCM, skal du starte med at oprette denne. Her vil du skulle udfylde persondata med navn og adresse, samt informationer om din R/C bil med personlig tællebrik osv.

På MYRCM har du mulighed for at tilmelde de klasser som afvikles af den arrangerende klub. Du må gerne tilmelde dig i flere klasser ved det samme løb. Du vil modtage en e-mail med bekræftelse af tilmeldingen.

Læg mærke til, at alle løb under DRCMU har en tilmeldingsfrist, som typisk er 7 dage inden løbet.
Du har ikke mulighed for at tilmelde dig via MYRCM efter fristens udløb. Hvis du ønsker at tilmelde dig et løb efter tilmeldingsfristen, skal du kontakte den arrangerende klub, som manuelt vil tage imod til tilmelding. Du skal her være opmærksom på, at klubben har ret til at opkræve dig dobbelt startgebyr, for sen tilmelding.

Du opfordres til at tilmelde dig i god tid, så den arrangerende klub har mulighed for at planlægge arrangementet, og at alle deltagerne kan få mest muligt ud af et godt planlagt arrangement.

FRAMELDING.

Er du tilmeldt et løb under DRCMU, er dette bindende efter tilmeldingsfristens udløb. Skulle du blive forhindret i at deltage ved et løb hvor du er tilmeldt, og tilmeldingsfristen er udløbet, skal du kontakte den arrangerende klub direkte, for at blive fjernet fra deltagerlisten. Det er ikke OK bare at udeblive fra løbet, så husk at kontakte klubben hvis du er forhindret…

Da en tilmelding efter tilmeldingsfristen er bindende, betyder det at den arrangerende klub kan opkræve dig startgebyret for de klasser hvor du er tilmeldt, også selvom du ikke deltager. Det er dog op til den enkelte klub at varetage opkrævningen af startgebyret ved udeblivelse eller framelding efter tilmeldingsfristens udløb.