Ny status Offroad – 07-06-2020

https://www.drcmu.dk/2020/06/07/ny-status-offroad-07-06-2020/

Grundet Corona situationen har vi i gangsat nogle tiltag omkring opstart af DRCMU Off-Road turnering.

Læs derfor hele dokumentet, for der flere forhold som man skal være opmærksom på.

Fra 8/6 har myndighederne sagt at forbuddet bliver hævet til 50 personer og fra 8/7 bliver det hævet til 100 personer.

Da vi mener at vi kommer meget tæt på 50 personer eller måske over, når vi medregner deltagere, forældre/hjælpere og den arrangerende klubs personale, har vi besluttet at gøre følgende før sommerferien.

3. afd. Hos Black Track 13/6 er aflyst.

Revideret Løbskalender ser således ud.

20/6 1. afd. Odense RC Minirace 2WD Sportsman/Åben klasse + 2WD

21/6 1. afd. Odense RC Minirace 4WD + Truck

Efter sommerferien er kalender uændret, eneste ændring er, at kalenderen er skåret ned fra 6 løb til 4 løb, I følge reglementet er 3 løb ud af 4 tællende.

9/8 2. afd. Black Track

23/8 3. afd. Tinglev TiMo

5-6/9 4. afd. Afslutningsløb køres over 2 dage Vejle Minirace

Til løbet d. 20-21/6 har lavet disse tiltag.

Løbet splittes op i 2 dele.

De første 8 personer tilfalder den klub som afholder løbet til at løse opgaver, som forplejning, tidtagning, teknisk kontrol og andre fornødne opgaver.

Følgende klasser køres lørdag og max antal deltagere ved f.eks. et forsamlingsforbud på 50 personer.

20 Sportsman

20 2WD

Hvis der er ledige pladser i den ene klasse, vil det tilfalde den anden klasse.

En deltager kan tilmelde én mekaniker på myrcm.ch, dette kan være en forældre, ven m.v. Bemærk det er kun muligt at tilmelde en person. Personer der ikke er tilmeldt vil blive afvist og bedt om at forlade området.

Da vi stadig er begrænset af forsamlingsforbuddet er det særdeles vigtigt at alle deltagere respektere dette og besøg af familiemedlemmer mv. som ikke er tilmeldt på myrcm.ch frabedes da vi ikke ønsker at stå i situation hvor vi bryder lovgivningen og risikere bødeforlæg fra Politiet, eventuelt lukning af løbet af samme myndighed.

Der vil være træning fredag for Sportsman/Åben klasse og 2WD

Om søndagen køres følgende og med max antal deltagere.

20 4WD

20 Truck

Hvis der er ledige pladser i den ene klasse, vil det tilfalde den anden klasse.

Vi har valgt at dele 1.afd. op i 2 dele for at sikre at flest muligt kan deltage og vi ikke kommer i en situation hvor vi kan blive nødt til at afvise deltagere.

Hvis DRCMU og Odense RC Minirace vurdere at hele løbet kan afvikles søndag d. 21/6 grundet antallet af tilmeldinger, vil vi bede deltagerne om deres forståelse hvis løbsformatet bliver ændret til søndagsløb.

Eventuelt ændring i løbsformatet vil blive meldt ud på DRCMUs hjemmeside og facebook side efter tilmeldingen slutter som er onsdag d. 17/6 kl. 23.59.

Vi har været i kontakt med myndighederne og reglerne kan ikke bøjes, selvom der er masser af tilfælde hvor man samles flere personer end forsamlingsforbuddet foreskriver.

Det betyder også at det er kun tilmeldte deltagere der må være tilstede, det vil sige at forældre, venner, tilskuer og lignende ikke kan være tilstede, hvis de ikke er tilmeldt som Mekaniker.

Når løbet og præmie overrækkelse er overstået skal alle deltagere forlade området, kun dem som er tilmeldt løbet om søndagen og klubbens personale må blive tilbage.

Træning for 4WD og Truck vil starte kl. 19.00 og tilmeldte deltagere til søndagens løb vil kunne træne fra dette tidspunkt.

Generelle forholdsregler

Alle gældende regler omkring hygiejne og afstand skal overholdes, det betyder at der skal mærkes op i køretårnet så det kan tydeligt ses en markering hvor man skal stille sig og der skal holdes en meter afstand imellem kørerne.

Håndvask eller håndsprit skal være tilgængeligt.

Pit pladser

Hvis klubben stiller pit pladser til rådighed, skal man sikre at adgangsforhold overholder anbefalingerne og der holdes afstand på en meter.

Personer der er relation til hinanden f.eks. familie, kan afstandsreglen i pit afviges.

Det kan blive behov for at deltagerne ønsker at benytte egne telte til pit, her skal klubben stille strøm til rådighed til teltpladser. For bedre planlæg for den arrangerende klub bør man give klubben besked på forhold at man ønsker at benytte eget telt og man har behov for strøm.

Da dette er også er nyt for os, er vi nødt i fælles flok hjælpes med at få alt til at klappe og beder om jeres forståelse og opbakning i denne specielle situation vi står midt i og beder om jeres hjælp til at få løbene afviklet så alle får en god oplevelse, men der kan også opstå situationer hvor der er behov for hjælp til f.eks. påsætning og sikre at vi ikke bliver for mange på området.

Sidst men ikke mindst, vi følger myndighedernes anbefalinger og anvisninger. Da den endelige lov omkring forsamlingsforbuddet ikke er offentliggjort før mandag d. 8/6 eller tirsdag d. 9/6, tager vi forbehold for ændringer og justeringer omkring opstarten af sæsonen.

Der er åbent for tilmelding til alle sommerens DRCMU løb på myrcm.ch

Vi ses på banerne, nu med afstand ?

På DRCMUs vegne

Per V. Eriksen & Ulrich Rasmussen