Ansøgning om afholdelse af off road løb i 2021.

https://www.drcmu.dk/2021/03/05/ansoegning-om-afholdelse-af-off-road-loeb-i-2021/

Til DRCMU klubberne

Med en forløbelig lempelse af forsamlingsloftet for foreninger, er det godt nyt for klubber med udendørsaktiviteter, hvor det nu er muligt at samles 25 personer.

For den kommende udendørssæson for vores off-road turnering har vi udvalgt datoer som er fordelt henover månederne maj til august. Der er flere datoer end vi forventer, der er klubber som vil afholde løb. Som udgangspunkt kan hver klub få et løb og hvis vi vurderer, der mangler et løb i kalenderen, henvender vi os til klubberne for at høre, om klubben har mulighed for at afvikle 2 løb.

Forsamlingsloftet skal op på minimum 50 personer før vi kan afvikle løb. Hvis det ikke er mere end 50 personer, så skal klubberne indstille sig på at løbene skal afvikles som 2-dags løb hvor 2 klasser bliver afviklet om lørdagen og de resterende om søndagen.

Derfor hav det med i jeres overvejelse, når I vælger dato.

Vi henstiller også klubberne til at vælge et løb før og efter sommerferien for at vi har bedre mulighed for at få kalenderen til at gå op.

Ansøgning om løb på andre datoer vil ikke blive taget i betragtning.

Der kan søges løb på følgende datoer.

8-9. Maj

22-23. Maj

5-6. Juni

19-20. Juni

Juli Sommerpause

7-8. August

Eller

14-15. August

28-29. August

Ansøgningen sendes til kontakt@drcmu.dk senest d.21/3

Med venlig hilsen

Per V. Eriksen & Ulrich Rasmussen