Generalforsamling

https://www.drcmu.dk/2020/02/12/generalforsamling/

Dato: 14. marts 2020 kl. 10:30

Sted: Hjalleseskolen, Solbærvej 5, 5260 Odense

Praktisk info:
Morgenmad 10:00
Mødet starter 10:30

Unionen er vært ved en let frokost, plus kaffe og vand.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1: Valg af dirigent

2: Valg af referent

3: Formandens beretning

4: Fremlæggelse af regnskab

5: Optagelse af nye klubber, eller eksklusion af eksisterende medlemsklubber

6: Behandling af indkommende forslag

7: Valg af bestyrelse

            Formand Ulrich Rasmussen: overvejer genvalg

            Onroad: Chris Nielsen: modtager ikke genvalg

            Off-Road: Per V. Eriksen: modtager genvalg

            Sekretær: Mogens S. Pedersen: modtager ikke genvalg

8: Valg af revisor

9: Fastsættelse af gebyrer

10: Evt.

Indkommende forslag skal være unionen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Mail, som skal benyttes: kontakt@drcmu.dk

Forslag skal indsendes af bestyrelsesmedlemmer fra medlemsklubberne. Forslag indsendt af individuelle personer vil ikke komme til behandling.

Dagsorden offentliggøres på www.drcmu.dk senest 8 dage før.

Forslag til reglementsændringer fremlægges under Eventuelt, hvor der er mulighed for at debattere, men ikke stemme om ændringerne. Bestyrelsen vil på baggrund af de indkomne forslag vurdere, om det er grundlag for at ændre reglementet.

Af hensyn til forplejning skal der foretages tilmelding. Tilmelding kan ske til kontakt@drcmu.dk. Det vil også være muligt at tilmelde sig via Facebook. Der kommer senere et opslag.

På generalforsamlingen kan alle medlemsforeninger lade sig repræsentere af 2 personer, der i denne forbindelse tegner deres respektive forening. På generalforsamlingen har alle klubber 1 stemme. Der kan kun stemmes ved fremmøde.

Bestyrelsen.